top-baza-ak-5b

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending

Wybierz pierwszą literę nazwiska

Ewa Bednarczyk z d. Nowicka

Imię ojca: Piotr
Imię matki: Janina
Nazwisko rodowe matki: Malinowska
Data urodzenia: 1924-08-08
Miejsce urodzenia: Kraków
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Wileński AK – szpital w Onżadowie (?) i w Kolonii Kolejowej (dr Zamojski ps. „Jan”) w oddziale rtm. Władysława Kitowskiego „Groma”-„Orlicza”
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: plutonowy, pielęgniarka dyplomowana, ps. „Antonina”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: miejsce stacjonowania oddziału rtm. Władysława Kitowskiego (ps. „Grom”-„Orlicz”)
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 29.01.1945 r. – podczas walki z NKWD – okolice wsi Rowiny – oddział „Groma” i „Tura”
Więzienia: Korelewicze, Nowogródek, Baranowicze
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: par. 63; 10 lat łagrów i 5 lat zesłania
Łagry – nazwy, okres pobytu: od 10.1945 r. – Wołogda obl., Pryłuki – wyrąb lasu, Opoki – prace ziemne, praca w szpitalu; 1949-11.1954 r. – Szeksno, Karagandzka obl., specłagier Dżezkazgan – praca w szpitalu, prace ziemne
Zapamiętani współwięźniowie: „Lilka” Jadwiga Pawlukowska, Tosia Warunek, Jadwiga, Zuzia, Janka, Zosia – nazwisk nie pamięta; E. Głuchowski
Data zwolnienia: 11-1954
Zesłanie: 11.1954-12.1955 r. – Rudnik, Karagandzka obl.
Data powrotu do Kraju: 11-12-1955
Miejsce powrotu: Sanok
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Wspomnienia zostały napisane przez Zygmunta Kłosińskiego (ps. „Huzar”). Po powrocie do Kraju pracowała jako pielęgniarka dyplomowana (posiadała to wykształcenie już przed aresztowaniem przez NKWD w 1945 r.)

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 449
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: nitam@poczta.onet.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.

Sponsor Bazy: Fundacja PKO BP