top-baza-ak-5b

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending

Wybierz pierwszą literę nazwiska

Zofia Pogorzelska z d. Matusewicz

Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1923-05-07
Miejsce urodzenia: Wilno
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Związek Wolnych Polaków, Wilno – komendant Jan Kazimierz Mackiewicz (ps. „Konrad”), ZWZ-AK Wilno-Nowogródek, 77 Pułk Piechoty, 3 batalion – dowódca por. Bolesław Piasecki (ps. „Sablewski”), 3 kompania
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: starsza szeregowa; w ZWP- sekcyjna, później drużynowa
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wilno, ul. Mickiewicza 44/20
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 07.03.1945 r. przez NKWD w Wilnie, w miejscu pracy – piekarni przy ul. Subocz 1
Więzienia: Wilno (ul. Magdaleny (dawna Kuria Biskupia), Łukiszki), Moskwa (Łubianka, Butyrki), ponownie Wilno (Łukiszki)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; par. 58-1a i 58-11; 10 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich (zsyłki)
Łagry – nazwy, okres pobytu: Sziłute, Litewska SRR – praca na roli; płn. Ural, Mołotowska obl., Sulikomski rajon – Biereźniki – praca na budowie, Borowsk – praca w szwalni; Krasnojarski Kraj – Norylsk – praca fizyczna na budowie, następnie rachmistrz na tej budowie
Zapamiętani współwięźniowie: Śp. por. Henryk Meszczyński (ps. „Dziewic”, 6 Wileńska Brygada AK), szeregowi 77 pp AK, 3 batalion, 3 kompania – Piotr Karpowicz, Śp. Zbigniew Szelking
Data zwolnienia: 29-08-1954
Zesłanie: 29.08.1954-06.12.1955 r. – Norylsk – praca fizyczna, potem laborantka w Fabryce Cementu
Data powrotu do Kraju: 31-12-1955
Miejsce powrotu: Giżycko (punkt repatriacyjny), Wrocław
Posiadane odznaczenia: Krzyż AK, Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami
Inne informacje:

Po powrocie do Kraju pani Pogorzelska pracowała jako księgowa. Złożyła krótkie wspomnienia w Archiwum Wschodnim Ośrodka Karta.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 477
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.

 

Fundator Bazy: Fundacja PKO BP