top-baza-ak-5b

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending

Wybierz pierwszą literę nazwiska

Krystyna Ptakowa z d. Dąbrowska

Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Ludwika
Nazwisko rodowe matki: Smolska
Data urodzenia: 1926-02-28
Miejsce urodzenia: Wilno
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Wileński AK, Garnizon Wilno Dwór AK, Dzielnica B – Wilno-Śródmieście
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: starszy sierżant, łączniczka, w czasie Operacji „Ostra Brama” – sanitariuszka; ps. „Zbyszek”, „Hiacynt”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wilno, ul. Lwowska 12/3
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 08.12.1944 r. przez NKWD w domu
Więzienia: Wilno (areszt NKWD ul.Słowackiego; Łukiszki)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK, par. 58-2 i 58-11; skazana na 8 lat łagru i 3 lata tzw. wolnego osiedlenia (zsyłki)
Łagry – nazwy, okres pobytu: 02.05.1945-1948 r. – Komi ASSR miasto Uchta – łagier Sedin – prace polowe pod konwojem; zwolnienie w 1948 r. w Uchcie
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 1948 r.
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 01-10-1948
Miejsce powrotu: Olsztyn
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Pani Ptakowa po powrocie do Kraju uzyskała średnie wykształcenie i pracowała jako pracownik umysłowy. W 1994 r. planowała opublikować swoje wspomnienia.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 477
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.

 

Fundator Bazy: Fundacja PKO BP