top-baza-ak-5b

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending

Wybierz pierwszą literę nazwiska

Aureliusz Pryzwan

Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Anna
Nazwisko rodowe matki: Lebiedź
Data urodzenia: 1929-11-27
Miejsce urodzenia: Lebiady, gm. Krzemienica, pow. Wołkowysk, woj. grodzieńskie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Białostocki AK, Inspektorat Grodzieński AK, obwód Wołkowysk – oddział „Reduta” – dowódca Bronisław Chwieduk (ps. „Cietrzew”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: bez stopnia; łącznik, ps. „Biały”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: wieś Lebiady, gm. Krzemienica, pow. Wołkowysk, woj. grodzieńskie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 30.06.1951 r. – we wsi Lebiady przez NGB z Mostów – wsypa przez innego łącznika; broń znaleziono później
Więzienia: Mosty (areszt NGB), Grodno (areszt Kontrwywiadu i NGB), Moskwa, Kirow
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK „jako ukryty członek AK, uczestnik terrorystycznych aktów, nagrabienia majątku”, art. 63-1 art. 70 KK BSRR; wyrok Wojskowego Trybunału Białoruskiego Okręgu Wojskowego z dnia 04.12.1951 r.; 25 lat ITŁ, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i konfiskata mienia
Łagry – nazwy, okres pobytu: 02.02.1952-09.1956 r. Komi ASSR, Workuta – kopalnie nr 30,3 i 40 – praca jako górnik; 2 miesiące za strajk w 1953 r. – Przedszachtny obóz karny; zwolnienie z łagru w kopalni 40
Zapamiętani współwięźniowie: Workuta – żołnierze AK z oddziału „Reduta” : Marian Zając, Stanisław Lebudź, Franciszek Szot, śp. Olek Zarzycki i Bronisław Chwieduk
Data zwolnienia: 09-1956
Zesłanie: 6 miesięcy, Workuta
Data powrotu do Kraju: 24-04-1957
Miejsce powrotu: Ruda Śląska
Posiadane odznaczenia: Krzyż Brązowy, Srebrny i Sztandar Pracy II klasy z górnictwa; Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny
Inne informacje:

Po powrocie do Kraju Pan Pryzwan pracował jako górnik m.in. w kopalni „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu Zdrój

Skany / fotografie:

1.Tłumaczenie na jęz. pol. zaświadczenia Prokuratury Obwodu Grodzieńskiego ZSRR o treści wyroku dla A. Pryzwana, Grodno, 23.03.1992 r.

Liczba wszystkich wpisów: 477
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.

 

Fundator Bazy: Fundacja PKO BP