top-baza-ak-5b

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending

Wybierz pierwszą literę nazwiska

Tadeusz Bancewicz

Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Rusinowicz
Data urodzenia: 1926-09-10
Miejsce urodzenia: Chodzinki, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Data śmierci: 2008 ?
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 01-08.1944 r. – Okręg Nowogródzki AK – 77 Pułk Piechoty AK, 4 batalion – dow. ppor. Czesław Zajączkowski (ps. „Ragner”), kompania „Kmicica”, pluton „Zaolzianina”
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy; strzelec ciężkich moździerzy
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Chodziuki, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 15.02.1945 r. przez NKWD we wsi Chodziuki, bez broni
Więzienia: Grodno (więzienie) – 2 lata
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; art. 63-1, 70 i 76 KK BSRR; 7 lat łagru
Łagry – nazwy, okres pobytu: Komi ASRR, Inta – kopalnia węgla nr 4, minlag nr 2 (stąd zwolniony)
Zapamiętani współwięźniowie: więzienie i sąd w Grodnie – Adolf Emiljańczyk (po powrocie zam. Bolesławiec)
Data zwolnienia: 15-02-1952
Zesłanie: 15-02-1952-01.1960 – Komi ASSR, Inta – geolog, robotnik
Data powrotu do Kraju: nie
Miejsce powrotu: 1960 r. – Baranowicze, Białoruś
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po powrocie z zesłania Pan Bancewicz pozostał na terenie Białorusi i pracował jako ślusarz.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 477
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.

 

Fundator Bazy: Fundacja PKO BP