top-baza-ak-5b

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending

Wybierz pierwszą literę nazwiska

Janina Diug-Pilichowska

Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1913-06-15
Miejsce urodzenia: Drohobycz
Data śmierci: 2006-04-14
Miejsce śmierci: Brzeg
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 1942 zaprzysiężenie na żołnierza AK, przydział do pracy konspiracyjnej w „WSK” Komendy Obwodu Drohobycz
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: pracownik działu łączności, kolportażu i archiwizacji,porucznik rez.WP
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem:
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: Aresztowana w listopadzie 1944 przez NKWD
Więzienia:
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: Za działalność i przynależność do Armii Krajowej
Łagry – nazwy, okres pobytu: 02.1945-12.1945 łagier filtracyjny w Kamińsku k/Rostowa-„Spec-łag” 0048-Oddz.9
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: koniec grudnia 1945
Zesłanie:
Data powrotu do Kraju: koniec grudnia 1945
Miejsce powrotu: Wrocław
Posiadane odznaczenia: Krzyż Armii Krajowej, Medal Wojska, Krzyż Partyzancki,Odznaką Akcji „Burza”, Odznaką 11 Karpackiej Dywizji AK, Odznaką i Patentem Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny
Inne informacje:

Po złożeniu matury kontynuowała naukę w Państwowym Gimnazjum Kupieckim a po jego ukończeniu wstąpiła na studia na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie na Wydział Handlu Zagranicznego.Wybuch wojny w 1939r. nie pozwolił Jej na ukończenie studiów,powraca do Drohobycza gdzie podczas pierwszej okupacji sowieckiej podejmuje pracę nauczycielki. W 1941 r. zostaje powołana dwuletnia „Polska Szkoła Handlowa” tam podejmuje pracę nauczyciela stenografii i maszynopisania. Kształciła najlepszą młodzież w okresie dwuletniego cyklu nauczania.Po powrocie do kraju kończy wyższe studia ekonomiczne na Uniwersytecie Wrocławskim, wychodzi za mąż a po śmierci męża wyjeżdża do Brzegu gdzie uczy młodzież w Liceum Ekonomicznym a następnie w ZS Budowlanych az do przejścia ma emeryture w 1971 r. Została pochowana na Cmentarzu Komunalnym w Brzegu

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 477
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.

 

Fundator Bazy: Fundacja PKO BP