top-baza-ak-5b

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending

Wybierz pierwszą literę nazwiska

Władysław Pogorzelski

Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1922-07-10
Miejsce urodzenia: Kulbaki, pow. Grodno, woj. białostockie
Data śmierci: 2001-05-27
Miejsce śmierci: Katowice
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 1941 wstąpienie i przysięga ZWZ-AK, członek drużyny AK Kulbaki w 2 kompanii 1 Batalionie 88 Pułku Piechoty Strzelców Grodzieńskich
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: ps.”Lis”, st.sierżant awansowany w 2000 r. do stopnia podporucznika
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem:
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: Aresztowany 07.04.1946 przez NKWD
Więzienia: Mińsk
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: osądzony na 10 lat pozbawienia wolności i dożywotnią zsyłkę
Łagry – nazwy, okres pobytu: Czelabińsk, Kysztym, Krasnojarsk, Dudinka, Norylsk
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 1954-12-15
Zesłanie: Norylsk
Data powrotu do Kraju: 1955-12-30
Miejsce powrotu: Katowice
Posiadane odznaczenia: londyński Krzyż AK. Krzyż Partyzancki, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski
Inne informacje:

W 1937 r. Pan Pogorzelski ukończył 7-klasową szkołę powszechną w Grodnie i uczył się zawodu w Szkole Zawodowej przy 7 Batalionie Pancernym w tym mieście. 1.09.1939 r. ochotniczo wstąpił do 7 Batalionu Pancernego i brał w jego szeregach udział w kampanii wrześniowej. Podczas obu okupacji od 03.01.1940 r. pracował jako kolejarz/pomocnik maszynisty/palacz w Parowozowni Grodno. Po powrocie do Kraju z łagru i zesłania rozpoczął pracę w PKP w Parowozowni Łazy. W okresie 04.1957-31.01.1961 pracował jako maszynista elektrowozu w ME Łazy. Następnie pracował w okresie 01.1961-04.1962 jako dyspozytor w Oddziale Trakcji Gliwice, 04.1962-05.1964 – kierownik dyspozycji trakcji w ME Katowice, 05.1964-04.1966 – dyspozytor w oddziale trakcji, 04.1966-11.1977 – Komisarz Odbiorczy I kl. przy Zakładach Naprawczych Taboru Elektrycznego w Gliwicach. Absolwent Technikum Kolejowego w Gliwicach w roku 1965. Zmarł w Katowicach w 2001 r. i został pochowany na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej – sektor 9, rząd 16, grób 11.
Jego żona Zofia (1923-2012) także była żołnierzem AK, sybiraczką.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 477
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.

 

Fundator Bazy: Fundacja PKO BP