Śp. łagiernik Jerzy Dumnicki (1922-2017)

Z ogromnym żalem Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK przyjęli wiadomość o śmierci dawnego prezesa naszej organizacji, człowieka prawego i wielkiego serca – Pana Jerzego Dumnickiego. 6 lipca 2017 r. odszedł od nas na wieczną wartę. Urodzony w Wilnie, żołnierz Okręgu Wileńskiego AK ps. „Kazimierz”. Więzień sowieckich...

Read More