Kategoria: życiorysy

Jan Piwnik ps. „Ponury”

Rys biograficzny Jana Piwnika (ps. „Donat”, „Ponury”) legendarnego dowódcy partyzanckiego Armii Krajowej w Górach Świętokrzyskich. Jan Piwnik urodził się 31 VIII 1912 roku we wsi Janowice koło Ostrowca Świętokrzyskiego. W 1923 roku ukończył szkołę powszechną w swojej rodzinnej miejscowości. Rok później rozpoczął naukę w gimnazjum...

Read More

Ppor. Czesław Zajączkowski ps. „Ragner”

Ppor. Czesław Zajączkowski ps. „Ragner” i Zgrupowanie „Południe”. ” – Więc jakiż jest, twoim zdaniem, sposób przełamania tego zbiorowego paraliżu, wywołanego hipnozą kłamstwa?– W każdym razie nie można go szukać na drodze polemiki. Sam fakt bowiem polemiki wciąga w orbitę i przenosi nas w płaszczyznę bolszewickiego...

Read More

Por. Jan Borysewicz „Krysia”

Jan Borysewicz pochodził z Kresów. Tu dorastał, uczył się. Na Nowogórdczyźnie przyszło mu żyć i polec w godzinie próby. Przez lata krążyły różne wersje o losach szczątków porucznika „Krysi”. Wiedzieliśmy, że ciało zbezczeszczono – sowieci obwozili je po wioskach i miasteczkach kresowych. Co się stało później? Jedni mówili o studni,...

Read More

Gen. Aleksander Krzyżanowski „Wilk”

Aleksander Krzyżanowski znany pod pseudonimem „Wilk”, komendant Okręgu Wileńskiego ZWZ-AK. Mimo wysokich stanowisk zajmowanych w hierarchii wojskowej AK Aleksander Krzyżanowski pozostał skromnym człowiekiem, którego nie interesował „wielki świat polityki”. Zależało mu na ojczyźnie wolnej, w której każdy mieszkaniec miałby pełnie swobody obywatelskiej i nie musiałby się...

Read More

Mjr. Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”

Wojna Zygmunt Szendzielarz urodził się 12 marca 1910 roku w Stryju (dzisiejsza Ukraina, obwód lwowski). Był najmłodszym dzieckiem Karola i Eufrozyny z Osieckich, miał dwie siostry i czterech braci. Marian i Rudolf walczyli o Lwów w 1919 (pierwszego odznaczono Krzyżem VM, drugi poległ w walkach), trzeciego z braci, Adama,...

Read More
  • 1
  • 2

Najpierw działamy później opowiadamy.

Odwiedź NOWY portal Kresy Nieutracone. Już ponad 5000 unikalnych zdjęć z Kresów!

Konta bankowe Stowarzyszenia:
PKO BP II O/Warszawa
71 1020 1026 0000 1502 0015 5093

BZ WBK S.A. 15 O/Warszawa
29 1090 1694 0000 0001 2104 8171
KRS 10771

Partner główny