Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej -

Dolnośląski

Dyrektor oddziału z siedzibą we Wrocławiu – Ppłk Tadeusz Haduch, tel: 695-932-661, e-mail: thaduch@interia.pl

 

Najbliżsi współpracownicy: