Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej -

Kontakt

Nazwa: Stowarzyszenie „Łagierników” Żołnierzy Armii Krajowej.
Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 00010771

 

Siedziba Zarządu Głównego:

00-108 Warszawa
ul. Zielna 39
Tel: 507-052-901
Mail: aklagiernicy@gmail.com

 

Rachunki bankowe:

PKO BP II O/Warszawa
71 1020 1026 0000 1502 0015 5093

 

BZ WBK S.A. 15 O/Warszawa
29 1090 1694 0000 0001 2104 8171

 

Skład Zarządu Głównego

111

Prezes Zarządu – Artur Kondrat, tel: 505-047-488 (aklagiernicy@gmail.com);

Prezes Honorowy – mjr. Stefania Szantyr Powolna,  tel: (22) 842-30-06;

Prezes Honorowy – kpt Natalia Zarzycka;

Wiceprezes – mjr. Weronika Sebastianowicz;

Wiceprezes – kpt. Stanisława Kociełowicz, tel: (91) 46-08-624;

Wiceprezes – Grażyna Złocka -Korzeniewska

Skarbnik – Barbara Pieniek;

Sekretarz – Bożenna Bargieł, tel: (22) 841-25-58;

 

Danuta Pielak – Redaktor „Kwartalnika” Stowarzyszenia Łagiernika Żołnierzy AK, tel.: 603-751-851

 

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej:

Barbara Świętońska

Monika Brzezińska

Wioletta Obuchowska

Barbara Podlewska

 

Najbliżsi współpracownicy Zarządu Głównego – członkowie stowarzyszenia.

Ppłk. Tadeusz Bieńkowicz „Rączy” – konsultant ds. strategii działań Stowarzyszenia na Kresach Wschodnich.

Marek Wierzbicki – Koordynator Stowarzyszenia na terenie Wysp Brytyjskich

Dr. Stanisław Rubkiewicz – lekarz kardiolog tel. 601-801-279 i równocześnie prezes Fundacji Pomocy na rzecz Żołnierzy AK im. gen Leopolda Okulickiego, kierownik Przychodni AK przy ul. Mariańskiej 7 w Warszawie.