Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej -

Porządki wraz z modlitwą w Jancewiczach