W TVP Polonia o XXXIV Międzynarodowym Zjeździe Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej rozmawiają Aneta Hoffman i Monika Brzezińska przedstawiciele Stowarzyszenia.