Wyjazd na Białoruś – rocznica powstania Armii Krajowej i pierwszych wywózek na Sybir – relacja

W dniach 9-10 lutego 2019 r. delegacja Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej przebywała na Kresach. W sobotę 9 lutego odbyło się odsłonięcie pomnika nagrobnego Eugenii Myszkówny (ps. „Gienka”) we wsi Nadzieja koło Krupowa. Strzelec Eugenia Myszkówna była sanitariuszką oddziału przybocznego komendanta Podokręgu AK Nowogródek ppłk...

Read More

Obchody 79. rocznicy wywózek Polaków na nieludzką ziemię w Lidzie

Obchody, upamiętniające 79. rocznicę masowych deportacji Polaków na Syberię i do Kazachstanu z terenów zajętych przez ZSRR po 17 września 1939 roku zorganizował 10 lutego w Lidzie Związek Polaków na Białorusi. Współorganizatorami obchodów były Konsulat Generalny RP w Grodnie oraz Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą w Warszawie.   Obchody...

Read More

Śp. Anna Surowicz (1925-2019)

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 29 stycznia 2019 r. odeszła na Wieczną Wartę Pani ppor. Anna Surowicz – żołnierz Armii Krajowej, wieloletni członek naszego Stowarzyszenia. Tę bardzo smutną dla nas wiadomość przekazała nam córka. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 31.01.2019 r. o godz. 11.00 w Kościele...

Read More

Bożonarodzeniowa pomoc dla Polaków na Ukrainie – Ukraińskie drogi, czyli jedziemy na Podole

Zbiórka darów „ Polacy  Kresowym Rodakom” organizowana przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK w bieżącym roku objęła również  tereny Ukrainy Wyjazd na Ukrainę był zaplanowany tuż na początku grudnia, ale ze względu na zaistniałą niepewną sytuację polityczną i wprowadzenie stanu wojennego termin wyjazdu został zawieszony, a później całkowicie odwołany....

Read More

Gala Dobroczynności – Boże Narodzenie 2018 – RELACJA

W dniu 20 grudnia ubiegłego roku odbyło się spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, jak również podsumowanie działań związanych z akcją „Polacy Kresowym Rodakom”. W tym roku gościliśmy wyjątkowych gości – Rodaków z Lidy na Białorusi z przewodniczącą oddziału lidzkiego ZPB –  Ireną Biernacką. Bardzo wszyscy...

Read More

„Polacy Kresowym Rodakom” – Relacja Białoruś 2018

Od połowy października koordynatorzy wraz z wolontariuszami Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej przy udziale Fundacji Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP” oraz Fundacji Pamięci Historii i Kultury Polskiej na Białorusi rozpoczęli przygotowania do kolejnej zbiórki bożonarodzeniowej „Polacy Kresowym Rodakom”. W pierwszych dniach grudnia w wielu miastach Polski rozpoczęło się...

Read More

Najpierw działamy później opowiadamy.

Odwiedź NOWY portal Kresy Nieutracone. Już ponad 5000 unikalnych zdjęć z Kresów!

Konta bankowe Stowarzyszenia:
PKO BP II O/Warszawa
71 1020 1026 0000 1502 0015 5093

BZ WBK S.A. 15 O/Warszawa
29 1090 1694 0000 0001 2104 8171
KRS 10771

Partner główny