Święto Żołnierzy Wyklętych

Tradycja „Wyklętych” sięga końca XVIII wieku, kiedy po klęsce Powstania Kościuszkowskiego znalazła się spora liczba jego uczestników, którzy nie pogodzili się z utratą niepodległości przez Polskę, nie pogodzili się z obcą przemocą i podjęli walkę z zaborcami. Ostatnim polskim żołnierzem wyklętym był pułkownik Ryszard Kukliński. To właśnie on ryzykując...

Read More

ŚP

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o nagłym odejściu na wieczną wartę w wieku 84 lat śp. kpt. MARIANA DĄBROWSKIEGO zasłużonego żołnierza Armii Krajowej Obwodu Grodzieńskiego, wieloletniego więźnia obozów sowieckich, członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK....

Read More

Uroczystości poświęcone 150 rocznicy Powstania Styczniowego z udziałem Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej

Powstanie Styczniowe 1863r jako największy niepodległościowy zryw narodowy przeciwko zaborcy rosyjskiemu w XIX wieku zasługuje na najwyższe uznanie w historii narodu polskiego. Heroiczna walka 200.000 powstańców, którzy  ruszyli do walki o niepodległość Ojczyzny z trzykrotnie silniejszą armią carską dobrze przeszkoloną i doskonale uzbrojoną nie przyniosła zwycięstwa ale Polacy pokazali,...

Read More

Kalendarium uroczystości w styczniu 2013, w których bierze aktywny udział Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.

         W związku ze 150 tą rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego (1863r.), bohaterskiego zrywu narodowego, działania Stowarzyszenia w styczniu 2013 r. ukierunkowane są na udział w uroczystościach mających na celu złożenia hołdu pamięci powstańcom i podkreślenie wartości ideowych tego bohaterskiego zrywu narodowego z udziałem Żołnierzy Armii Krajowej z Kresów Wschodnich, dawnych ziem...

Read More

Kolejna akcja renowacji cmentarzy żołnierzy AK na Białorusi.

Z wielką satysfakcją Zarząd Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK chciałby poinformować o zakończeniu prac renowacyjnych kwater żołnierskich na cmentarzach wojennych w Naczy i Wawiórce (dawne wschodnie Kresy Rzeczypospolitej) w  listopadzie 2012r. Prace te były prowadzone z inicjatywy naszego Stowarzyszenia pod kierunkiem Pani kpt Weroniki Sebastianowicz prezesa Stowarzyszenia Żołnierzy...

Read More

Życzenia Świąteczne i Noworoczne

Drogim żyjącym żołnierzom Armii Krajowej w Polsce i za granicami Kraju oraz rodzinom poległych i zmarłych żołnierzy AK, a także współpracownikom oraz wszystkim ludziom dobrej woli udzielającym różnorakiego wsparcia naszej organizacji – składamy życzenia spokojnych, ciepłych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz błogosławieństwa Bożego we wszystkich działaniach i życiu codziennym,...

Read More

Udana zbiórka darów na święta Bożego Narodzenia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku na rzecz Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi w związku z projektem „Polacy – Kresowym Straceńcom”.

Dnia 9 listopada 2012r. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, reprezentowane przez Panią Dyrektor mgr Grażynę Złocką-Korzeniewską, podpisało umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą w Warszawie, reprezentowanym przez prezesa Pana mec. Andrzeja Siedleckiego mającą...

Read More

Najpierw działamy później opowiadamy.

Odwiedź nasz portal Kresy Nieutracone. Ponad 2500 niepublikowanych wcześniej zdjęć!

Konta bankowe Stowarzyszenia:
PKO BP II O/Warszawa
71 1020 1026 0000 1502 0015 5093

BZ WBK S.A. 15 O/Warszawa
29 1090 1694 0000 0001 2104 8171
KRS 10771

Partner główny