Likwidacja ppor. Czesława Zajączkowskiego „Ragnera” przez Wojska Wewnętrzne Białoruskiego Okręgu NKWD

Ppor. Czesław Zajączkowski „Ragner” był jednym z najpopularniejszych dowódców oddziałów partyzanckich Armii Krajowej na Nowogródczyźnie. Mieszkaniec Lidy, przedwojenny podchorąży rezerwy, urzędnik, bez prezencji „oficerskiej”, w początkowym okresie okupacji niemieckiej nie wyróżniał się niczym specjalnym wśród kadry Obwodu Lida krypt. „Bór”, w komendzie którego pełnił funkcje szefa łączności....

Read More

11 listopada na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego

W dniu 11 listopada 2012 r. przedstawiciele Stowarzyszenia na czele z kpt. Weroniką Sebastianowicz, prezesem Andrzejem Siedleckim, Piotrem Białkiem, Urszulą Krotewicz oraz Arturem Kondrat brali udział w Święcie Niepodległości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego....

Read More

Najpierw działamy później opowiadamy.

Odwiedź NOWY portal Kresy Nieutracone. Już ponad 5000 unikalnych zdjęć z Kresów!

Konta bankowe Stowarzyszenia:
PKO BP II O/Warszawa
71 1020 1026 0000 1502 0015 5093

BZ WBK S.A. 15 O/Warszawa
29 1090 1694 0000 0001 2104 8171
KRS 10771

Partner główny