Z okazji Świat Bożego Narodzenia wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości oraz błogosławieństwa Bożego w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku.

Życzymy Dobroczynne Stowarzyszenie Polskich Kombatantów na Litwie
Prezes Edward Klonowski