Łagiernicy

Nie jest znana dokładna liczba żołnierzy AK, którzy zostali skazani na łagry. Poniżej przedstawiamy jednak listę tych, o których wiemy. Są to głównie osoby, które działały w okręgach położonych na wschodnich obszarach Polski (w jej przedwojennych granicach, a więc dziś część Litwy, Białorusi czy Ukrainy). Aresztowane po operacji „Ostra Brama” i w późniejszym okresie, w tym już po zakończeniu wojny. Torturowane i sądzone za zdradę ojczyzny z bronią w ręku, przynależność do nielegalnej organizacji itp. Wyroki wachały … Czytaj dalej Łagiernicy