BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Tadeusz Jaworowski

Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Bronisława
Nazwisko rodowe matki: Ukrainiec
Data urodzenia: 1916-12-14
Miejsce urodzenia: Kołomyja, woj. stanisławowskie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 1943-14.03.1945 – AK Zgrupowanie „POLMIN”, obwód Drohobycz, Inspektorat „Dniestr”, kompania Stanisława Liwosza (ps. „Mij”), Bialika (ps. „Zych”), ostatni dowódca Jan Bieniasiewicz (ps. „Leon Kora”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: kapral instruktor, 10 DOK Przemyśl, ps. „Jasion”, „Bezimienny”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Drohobycz, ul. Raniowiecka 3
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 13.03.1945 r. przez NKWD w Drohobyczu
Więzienia: Drohobycz, Kijów
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK, art. 54-1a i 54-11 KK USRR; wyrok Wojennego Trybunału Wojskowego NKWD; kara śmierci zamieniona na 15 lat ITŁ, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i 5 lat zesłania
Łagry – nazwy, okres pobytu: Kijów – Promkolonia – murarz cieśla w brygadzie betoniarskiej, inne prace; od 1948 r. – Norylsk, Krasnojarski Kraj – kopalnia niklu „Medwiczej Ruczej”, obozy Gorłag: B-224/19 i B-224/21; nr obozowy B-214; zwolniony z łagru B-224/19
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 12-12-1955
Zesłanie: 08.08-12.12.1955 r. Norylsk – kopalnia niklu – prace różne
Data powrotu do Kraju: 28-12-1955
Miejsce powrotu:
Posiadane odznaczenia: Medal za udział w wojnie obronnej 1939 r., Honorowa Odznaka Sybiraka
Inne informacje:

Pan Jaworowski uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. – brak bliższych danych.
Po powrocie do Kraju pracował jako ogrodnik. Wysłał nagrane wspomnienia do Archiwum Wschodniego Ośrodka Karta.
Potwierdzenie represji sowieckiej na Panu Jaworowskim – wg zaświadczenia IPN znajduje się w protokołach przesłuchań świadków Okręgowej Komisji w Rzeszowie, sygn. Ko.510)91)Kpp

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto