BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Stanisław Hołowacz

Imię ojca: Julian
Imię matki: Anna
Nazwisko rodowe matki: Szybutowicz
Data urodzenia: 1925-01-06
Miejsce urodzenia: Jurewicze, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Nowogródzka AK – 03.1943 r. złożenie przysięgi dowódcy sekcji – Jan Bildź (ps. „Pot”), dowódca drużyny – kpr Franciszek Biczel (ps. „Szlachcic”), dowódcą ppor. Władysław Mickiewicz (ps. „Wnim”?) – placówka Trokiele; 04.1944 r. powstanie oddziału „batalionu” kapitana ps. „Bosak”, 2 kompania – dowódca ppor. Mickiewicz (ps. „Wnim”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, ps. „Kora”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: wieś Jurewicze, gmina Żyrmuny, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 30.09.1944 r. aresztowany przez NKWD w drodze na pomoc Powstańcom Warszawskim, między Grodnem a Białymstokiem – drużyny wpadły w zasadzkę NKWD. Części żołnierzom udało się wyjść z okrążenia. Pan Hołowacz wraz z 3 innymi żołnierzami AK został aresztowany
Więzienia: Grodno (spisanie danych, przewiezienie do Lidy), Lida, od 22.12.1944 r. – Orsza
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za podjęcie zbrojnej walki przeciwko władzy radzieckiej i odzyskanie wschodnich terenów Polski – art. 63.1 KK BSSR; wyrok Trybunału Wojennego z 15.12.1944 r. – osądzony wraz z Edwardem Brejem ps. „Poniatowski”; 10 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: 11.03.1945-01.12.1950 r. – Krasłag, Krasnojarska Żelezna Doroga, stacja Reszoty 235, obóz nr 2 i obóz nr 6 – praca przy wyrębie lasu, w obozowym szpitalu i w ślusarni; od 01.12.1950 r. – Pieszczanoj Łag koło Karagandy, obóz w Czurubag Nura (?) nr 11 i obóz nr 5 w Dubowcy – praca na budowie, w kopalni węgla; koniec 07.1954 r. – przewieziony z obozu w Dubowcy do obozu w Majkaduku koło Karagandy i stąd zwolniony 15.08.1954 r.
Zapamiętani współwięźniowie: żołnierze Zgrupowania Nowogródzkiego AK – kpt Stanisław Stawareski (?, ps. „Sawa”), por. Mieczysław Bujwid (ps. „Marek”), Jan Nosewicz, Wiesław Bednarczyk, Tol (?) Bujnicki, Stanisław Biziel, Stanisław Paszkowski, Julian Millas (?)
Data zwolnienia: 15-08-1954
Zesłanie: 15.08.1954-01.12.1955 r. – Karaganda, zakład instalacyjny – praca przy budowie wodociągów i kanalizacji
Data powrotu do Kraju: 11-12-1955
Miejsce powrotu: Sanok (punkt repatriacyjny)
Posiadane odznaczenia: Krzyż AK, Krzyż Akcji „Burza”
Inne informacje:

Po powrocie do Kraju Pan Hołowacza ukończył studia wyższe na Politechnice Szczecińskiej – inż. chemik.
Przekazał swoje wspomnienia do Archiwum Wschodniego Ośrodka Karta.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto