BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Bronisław Grajber

Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Wiktoria
Nazwisko rodowe matki: Wicińska
Data urodzenia: 1923-04-04
Miejsce urodzenia: Oktawin, pow. Włodzimierz, woj. wołyńskie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 04.1943-07.1944 r. – 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK, 1 szwadron kawalerii 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich – dowódca ppor. Jerzy Neuman (ps. „Hińcza”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: ułan, ps. „Ryba”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Szkoła Podchorążych w Chełmie Lubelskim
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 28.12.1944 r. przez NKWD we Włodzimierzu Wołyńskim w domu rodziców, w czasie przepustki ze Szkoły Podchorążych Artylerii
Więzienia: Włodzimierz Wołyński, Łuck, Moskwa, Tuła, Uchta
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za udział w AK z bronią w ręku, art. 54-1a i 54-11 USRR; wyrok wydany w Uchcie 24.04.1946 r.; 4 lata łagrów
Łagry – nazwy, okres pobytu: Komi ASSR, Uchta – łagier nr 13 – praca przy wyrębie lasu, przemiale wapnia, obsłudze urządzeń mechanicznych; decyzją władz ZSRR z dnia 29.07.1948 r. jego dalsze odbywanie kary zamieniono na wydalenie z terytorium ZSRR i przekazano go władzom polskim na granicy
Zapamiętani współwięźniowie: por. Markiewicz, Strotwąs (?), dr Podlipski z żoną, dr Zienkiewicz, Sawicki, Pasek, Helena Bebak, akuszerka Gordowa
Data zwolnienia: 09-1948
Zesłanie: nie, przekazany na granicy władzom polskim
Data powrotu do Kraju: 09.1948
Miejsce powrotu: Hrubieszów
Posiadane odznaczenia: Krzyż AK (Londyn), Medal Wojska Polskiego (Londyn), Krzyż Partyzancki, Medal Zwycięstwa i Wolności
Inne informacje:

Po rozbrojeniu 27 WDP AK Pan Grajber zgłosił się do RKU w Hrubieszowie latem 1944 r. i został skierowany do Szkoły Podchorążych Artylerii w Chełmie. W grudniu 1944 r. otrzymał ze Szkoły przepustkę na odwiedzenie we Włodzimierzu Wołyńskim swoich rodziców. Tam też został aresztowany przez NKWD.
Po powrocie do Kraju Pan Bronisław pracował jako mechanik w przemyśle okrętowym. Jest autorem wspomnień „Pod kręgiem polarnym – syberyjskie wigilie” publikowanych w biuletynach ŚZŻAK (nr 4/1990, w „Przekazie gdańskim” nr 9/1990). Zostały one wyróżnione przez jury Międzynarodowego konkursu na artykuł o polskich Sybirakach ogłoszony przez przedstawicielstwo organizacji polonijnych, prasę, radio i telewizję metropolii nowojorskiej, 1996 r. Pan Grajber wysłał je także do Ojca Świętego Jana Pawła II i otrzymał za nie podziękowanie.

Skany / fotografie:

1. Zaświadczenie MSW Federacji Ros. potwierdzające skazanie i pobyt B. Grajbera w łagrach ZSRR, 25.05.1993 r.
2. Tłum. na jęz. pol. zaświadczenia MSW Federacji Ros. potwierdzającego skazanie i pobyt B. Grajbera w łagrach ZSRR, 25.05.1993 r.
3. Zaświadczenie Prokuratury Gen. Federacji Ros. Nr 13/4-1392-93 o rehabilitacji B. Grajbera, 09.04.1993 r.
4. Tłum. na jęz. pol. zaświadczenia Prokuratury Gen. Federacji Ros. Nr 13/4-1392-93 o rehabilitacji B. Grajbera, 09.04.1993 r.

Liczba wszystkich wpisów: 577
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto