BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Klara Anna Gutowska z d. Karpowicz

Imię ojca: Hipolit
Imię matki: Elżbieta
Nazwisko rodowe matki: Karpowicz
Data urodzenia: 1923-08-12
Miejsce urodzenia: Wilno
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 10.1939 r. – Służba Zwycięstwu Polsce, 1940-1942 r. – łączniczka ZWZ, 1942-1944 r. – łączniczka bojowa Kedywu AK – szef Kedywu i dowódca oddziałów partyzanckich Okręgu Wileńskiego AK – ppłk Kazimierz Radzikowski (ps. „Dąbek”), dowódca dzielnicy „D” Garnizonu Wilno – mjr Władysław Zarzycki (ps. „Rojan”), dowódca Garnizonu Wilno – ppłk Leon Koplewski (ps. „Skarbek”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: łączniczka bojowa szefostwa Kedywu i dowództwa oddziałów partyzanckich, ps. „Zosia”, „Klara”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wilno, ul. Piwna 2
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 06.1945 r. – przez NKWD w swoim domu, bez broni
Więzienia: Wilno (areszt ul. Ofiarna, więzienie Łukiszki)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za zdradę stanu, art. 58-1a i 58-11; 6 lat łagrów i 4 lata zesłania
Łagry – nazwy, okres pobytu: Komi ASSR – Peczora, sowchoz Fion, Abieź, Siewtiewkar, Salechard w okręgu irkuckim; Tajszet, Czuka, Dołgij Most w Krasnojarskim Kraju – praca przy wycince drzew i pracach polowych
Zapamiętani współwięźniowie: Aniela Dziewulska-Łoś (ps. „Krystyna”, kierownik łączności wewn. na miasto Wilno szefa Sztabu Okręgu Wileńskiego), Grażyna Lipińska, Teodora Hejwin-Azarewicz, Krystyna Kowalska, Barbara Dumnicka, Zofia Owsianko
Data zwolnienia: 1951
Zesłanie: 4 lata – ostatnie miejsce : Buzan, poczta Chandalsk w rej. Dołgij Most, Krasnojarski Kraj – wycinka drzew, kilka miesięcy jako palaczka pieców i sprzątaczka
Data powrotu do Kraju: 1955
Miejsce powrotu: jesienią 1955 r. – Warszawa
Posiadane odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Partyzancki, Krzyż AK, Medal Zwycięstwa i Wolności, Odznaka Akcji „Burza”, Odznaka Weterana Walk o Niepodległość
Inne informacje:

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto