BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Stanisław Duźniak

Imię ojca: Józef
Imię matki: Janina
Nazwisko rodowe matki: Hołuj
Data urodzenia: 1926-04-28
Miejsce urodzenia: Kraków
Data śmierci: 2016-11-20
Miejsce śmierci: Gliwice
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Wileński AK, 3 Wileńska Brygada AK – dowódca por. Gracjan Fróg (ps. „Szczerbiec”); 07.1944 r. zgrupowanie w okolicy Rudomina, Puszcza Rudnicka – zwolnienie z przysięgi Jagoda (ps. „Brzoza”) – dowódca kompanii. W czasie walk o Wilno próba przerwania linii kolejowej w Kolonii Wileńskiej; 10-11.1944 – obsługa skrzynki kontaktowej AK
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, ps. „Nos”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wilno, dom na rogu ulic Wielka Pohulanka i Rydza Śmigłego
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 26.11.1944 r. (data oficjalna aresztowania – 04.12.1944 r.) przez NKWD w Wilnie
Więzienia: Wilno (NKGB, ul. Słowackiego, Łukiszki)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK i obsługę skrzynki kontaktowej AK, art. 58-1a i 58-11 RFSRR; osądzony przez „Osobowyje Sowieszanije” – zaocznie w 07.1946 r. po 1,5 r. w łagrze; 7 lat łagrów
Łagry – nazwy, okres pobytu: 1945-1951 r. – Workuta, Komi ASSR – łagry : Priedszchtnaja, Pierwyj Kiłomietr, Płatina – praca jako robotnik budowlany; Ajaczyga (mały łagier w pobliżu Szu-2) – kucharz w szpitalu; Szu-2, łagier obsługujący kopalnie 12,14,16 – metaniarz; zwolniony z łagru Szu-2 (Ajaczigińskie Szachty)
Zapamiętani współwięźniowie: Stefania Szantyr-Powolna, Janina Muszyńska, Jerzy Gardynik, Mirosław Hentosz, Karol Jankowski, Janusz Guttry, Jerzy Andruszkiewicz, Jerzy Achramowicz, Franciszek Król, Karol Prass; zmarli : Marian Świerczyński, Józef Maziec, Kazimierz Jankowski, Stanisław Kluss.
Data zwolnienia: 04-12-1951
Zesłanie: 04.12.1951-05.1955 r. – Workuta, Zapadnyj Rejon, kopalnia nr 25 – strzałowy, wydawca materiałów wybuchowych
Data powrotu do Kraju: 04-06-1955
Miejsce powrotu: Kozy koło Bielska, woj. śląskie
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po powrocie do Kraju Pan Duźniak ukończył studia wyższe na AGH w Krakowie i pracował jako geolog kopalniany. Uzyskał stopień dr inżyniera.
Jego nagrane wspomnienia z 1989 r. znajdują się w zbiorach Archiwum Wschodniego Fundacji Ośrodka Karta – sygn. AW I/147. Spisana relacja została także opublikowana w „Zeszytach Historycznych” w Paryżu oraz w Roczniku Muzeum w Gliwicach t. 26/2016 r.
Pan Stanisław zmarł w 2016 r. i został pochowany na Centralnym Cmentarzu Komunalnym w Gliwicach przy ul. Kozielskiej – sektor A4, rząd 9, grób 1.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto