BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Anna Dolińska z d. Wiślańska

Imię ojca: Adam
Imię matki: Stanisława
Nazwisko rodowe matki: Koziełł-Poklewska
Data urodzenia: 1909-10-02
Miejsce urodzenia: Wilno
Data śmierci: 2005-04-23
Miejsce śmierci: Gorzów Wielkopolski
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Wileński AK – Komenda Garnizonu Dwór AK w Wilnie – dowódca mjr (później ppłk) Leon Koplewski (ps. „Skarbek”, „Bezmian”); uczestniczka Akcji „Burza” i Operacji „Ostra Brama” w dniach 07-13.07.1944 r.
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: ps. „Barbara”; szeregowa, łączniczka komendanta Garnizonu – mjr „Skarbka”, tajne nauczanie
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wilno, ul. Filarecka 10/2
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 21.12.1944 r. – przez NKWD w Wilnie w mieszkaniu Władysława Zarzyckiego (ps. „Radek”), pełniącego funkcję komendanta Garnizonu po powtórnym zajęciu Wilna przez władze sowieckie. Przyszła z meldunkiem do „Radka” i w tym czasie przyjechało NKWD aresztować Zarzyckiego. Wzięto i ją.
Więzienia: Wilno (NKGB, ul. Słowackiego, Łukiszki); 08.1945-29.06.1948 r. – obóz przejściowy po wydanym wyroku – Klasztor Wizytek (Rossa 2) – praca jako krawcowa
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za zdradę Ojczyzny (izmien rodiny) i walkę z ZSRR; art. 58-11 i 58-2; sądzona przez Wojenny Trybunał wojsk NKWD LSRR w dniu 24.06.1945 r.; 10 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich, konfiskata mienia, potem bez podania do wiadomości – wyrok zmieniono na specłagier, z którego jechało się automatycznie na dożywotnie zesłanie; rozprawa sądowa w grupie 20 osób – wszystkich skazano za dążenie do utrzymania Wilna przy Polsce.
Łagry – nazwy, okres pobytu: 1948-1954 – Mordwińska SSR, Pot’ma – specłagry nr 3, 6 i 17; w łagrach nr 3 i 6 – praca w fabryce odzieżowej – szycie na elektromaszynie, ale też wyrąb i sadzenie lasu, załadunek i wyładunek wagonów, czyszczenie dróg ze śniegu; w łagrze nr 17 – prace rolne; zwolniona z łagru nr 17
Zapamiętani współwięźniowie: żołnierze AK : Jadwiga Łazowska (ps. „Atma”), Leokadia Marcinkiewicz (Rossa 2, Pot’ma), Halina Rychlewicz, Halina Sienkiewicz, Angela Sienkiewicz (Rossa 2, Pot’ma), Jadwiga Zabdyr, Bronisława Omilianowicz, Irena Barzdo, Anna Adaszewska. Z Ireną Barzdo i Ireną Sałamatową była w stałym kontakcie na zesłaniu i powróciły razem do Polski. W kontakcie listownym na zesłaniu z Leokadią Marcinkiewicz i Angelą Sienkiewicz.
Data zwolnienia: 19-10-1954
Zesłanie: 21.10.1954-19.11.1955 r. – wywiezienie na bezterminowe zesłanie – Krasnojarski Kraj, rej. Wielika Murta, wieś Ajtat – praca w kołchozie „Stale” – praca w chlewni przy 100 świniach, roboty różne. W kołchozie Pani Dolińska była jedyną Polką.
Data powrotu do Kraju: 01-12-1955
Miejsce powrotu: Nowy Sącz (punkt repatriacyjny), przejściowo Kraków, na stałe Gorzów Wlkp.
Posiadane odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż AK
Inne informacje:

Pani Dolińska przed aresztowaniem miała ukończone studia wyższe Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie na kierunku filologia klasyczna. Nie uczestniczyła w walkach w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. Po powrocie do Kraju pracowała jako bibliotekarz i tłumacz techniczny (uprawnienia NOT), m.in. w zakładach Stilan jako tłumacz-dokumentalista.
Pani Anna zmarła w 2005 r. i została pochowana na cmentarzu komunalnym w Gorzowie Wielkopolskim – kwatera 38B, rząd 21, grób 3.

Skany / fotografie:

1. Pismo obozu Rossa 2 w Wilnie do Zarządu Głównego Obozów w Moskwie w sprawie pobytu A. Dolińskiej, brak daty
2. Tłum. na jęz. pol. pisma obozu Rossa 2 w Wilnie do Zarządu Głównego Obozów w Moskwie w sprawie pobytu A. Dolińskiej, brak daty
3. Zaświadczenie Archiwum Państwowego Kraju Krasnojarskiego potwierdzające zesłanie A. Dolińskiej w Krasnojarskim Kraju, 09.09.1968 r.
4. Tłum. na jęz. pol. zaświadczenia Archiwum Państwowego Kraju Krasnojarskiego potwierdzające zesłanie A. Dolińskiej w Krasnojarskim Kraju, 09.09.1968 r.

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto