BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Irena Drużyłowska z d. Zawrocka

Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Larysa
Nazwisko rodowe matki: Uszakowa
Data urodzenia: 1923-12-17
Miejsce urodzenia: Poznań
Data śmierci: 2003 ?
Miejsce śmierci: Wrocław
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: współpraca z AK; świadkowie : Natalia Zarzycka (Warszawa), Wanda Kiałka (Wrocław), Danuta Warakso (Wrocław), Anna Grzywacz (Wrocław)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: bez stopnia wojskowego, ps. „Stokrotka”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Poznań, ul. Zygmunta Augusta 1/8 (obecnie ul. Kościuszki)
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 11.10.1945 r. przez UB w Poznaniu bez nakazu aresztowania, przekazana do komendy NKWD
Więzienia: Poznań (siedziba NKWD), Moskwa (Łubianka – wypisanie nakazu aresztowania i śledztwo; Butyrki)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za agitację i propagandę antyradziecką oraz współudział w terrorze; art. 58 par. 10,11 oraz 17-8 KK RFSRR; wyrok Wojennego Trybunału Wojskowego w więzieniu na Butyrkach; 7 lat łagrów i bezterminowe zesłanie w ZSRR
Łagry – nazwy, okres pobytu: 1946 r. – Stalinogorsk koło Moskwy; 1946-07.11.1952 r. – Workuta, Komi ASSR – „II OŁP”, „I Kirpicznyj”, Priedszachtnaja
Zapamiętani współwięźniowie: Natalia Zarzycka (z d. Odyńska), Danuta Warakso (z d. Kaliszewska), Wanda Kiałka (z d. Cejkówna), Anna Grzywacz (z d. Szyszko, w obozie w Norsku (?))
Data zwolnienia: 07-11-1952
Zesłanie: 07.11.1952-04.12.1955 r. – Workuta – praca jako pomoc domowa, ul. Tec 20
Data powrotu do Kraju: 13-12-1955
Miejsce powrotu: przez Nowy Sącz, Wrocław
Posiadane odznaczenia: Order Męczeństwa i Zwycięstwa (1994)
Inne informacje:

Na zesłaniu Pani Irena poznała swojego przyszłego męża Tadeusza Józefa Drużyłowskiego i z nim wraz z dziećmi – Aleksandrą i Edwardem urodzonymi w ZSRR powracają do Ojczyzny w 1955 r.
Po powrocie do Kraju Pani Drużyłowska skończyła studia wyższe i pracowała jako nauczyciel i tłumacz. Spisała swoje wspomnienia w formie wstępu i 3 opowiadań. Jedno z nich ukazało się w „Słowie Powszechnym” 11.03.1991 r.
Pani Irena zmarła w 2003 r. i została pochowana na Cmentarzu Osobowice – pole 142, rząd 7, grób 129.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto