BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Włodzimierz Citowicki

Imię ojca: Władysław
Imię matki: Aleksandra
Nazwisko rodowe matki: Kałczyńska
Data urodzenia: 1913-02-17
Miejsce urodzenia: Jewgieniewka (Spaskoje, Primorskij Kraj, ZSRR)
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 03.1942-10.1943 r. – dowódca plutonu w siatce konspiracyjnej – Lida; Zbiegł z tego oddziału unikając aresztowania i wstąpił do oddziału ppor. „Ragnera”, późniejszego 77 Pułku Piechoty AK Okręgu Nowogródzkiego – 4 batalion, dowódca kompanii broni ciężkiej
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: podporucznik rezerwy WP (ze starszeństwem od 3 Maja 1944 r.), ps. „Mewa”; dowódca plutonu w kompanii ppor. „Ragnera”, a od maja 1944 r. dowódca kompanii ckm 4 batalionu 77 pp AK
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Lida, ul. Jasna 5
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 29.10.1944 r. przez NKWD koło miejscowości Żołudek pow. Szczuczyn – ranny podczas potyczki
Więzienia: Żołudek, Grodno, Mińsk, Orsza, Smoleńsk, Gorki
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: par. 63-1, 76 (anulowany w 1956 r.), art. 2; początkowo kara śmierci zmieniona 04.04.1945 r. na 20 lat katorgi
Łagry – nazwy, okres pobytu: 1949 r. Workuta – cegielnia nr 2 – robotnik; 1949-1956 r. – Workuta, łagier kopalni nr 12-14-16 – górnik w kopalni nr 16, a następnie sztygar w kopalniach 12,14,16
Zapamiętani współwięźniowie: łaźnia w Orszy – kpt „Sawa”
Data zwolnienia: 07-05-1956
Zesłanie: nie; wyjazd do Polski w końcu września 1956 r.
Data powrotu do Kraju: 09-1956
Miejsce powrotu:
Posiadane odznaczenia: Medal Wojska, Krzyż AK, Krzyż Partyzancki, Medal za udział w wojnie obronnej 1939 r.
Inne informacje:

Pan Citowicki po powrocie do Kraju ukończył studia wyższe zawodowe (Zawodowe Studium Administracyjne UAM w Poznaniu) i pracował jako radca Kolei Państwowych.

Skany / fotografie:

1.Sprawka (informacja archiwalna) nr 089435 – zwolnienie z łagru W. Citowickiego, MSW ZSRR, ITŁ „Ż” [Workuta], 22.05.1956 r.

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto