BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Wincenty Czywil

Imię ojca: Teofil
Imię matki: Stanisława
Nazwisko rodowe matki: Anciuszko
Data urodzenia: 1911-09-12
Miejsce urodzenia: Lubiańce, gm. Raduń, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Data śmierci: 1996-09-25
Miejsce śmierci: Giżycko
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 02.07.1942-15.07.1944 r. Okręg Nowogródzki AK, 77 Pułk Piechoty AK, 5 batalion – dow. kpt Stanisław Truszkowski (ps. „Sztremer”), Konny Zwiad – dow. kpr Wojciech Czywil (ps. „Korsak”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: kapral; ps. „Jagoda”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: kolonia Soboluńce, gm. Raduń, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: początek 10.1944 r. – przez NKWD w domu rodziców w Soboluńcach, rewizja w godz. 4-16.00; ostatecznie aresztowano Pana Wincentego, jego brata, siostrę i jej koleżankę
Więzienia: Raduń (areszt), Grodno, Orsza
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za udział w AK – organizacji antysowieckiej; art. 63-1 i 76 KK BSRR; wyrok wydany przez MSW ZSRR dnia 01.04.1946 r.; 8 lat łagru
Łagry – nazwy, okres pobytu: 04.1946-08.1948 r. – Komi ASSR, rejon Koźwa – łagier nr 8, 10 – praca jako cieśla; decyzją władz ZSRR z 29.07.1948 r. pozostała do odbycia kara została zamieniona na usunięcie poza granice ZSRR
Zapamiętani współwięźniowie: ks. Piotr Siczek (ps. „Piotr”, kapelan 5 batalionu 77 Pułku Piechoty AK)
Data zwolnienia: 08-1948
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 08-10-1948
Miejsce powrotu: przekazany władzom polskim na granicy, Biała Podlaska (punkt repatriacyjny)
Posiadane odznaczenia: Krzyż AK (Londyn), Krzyż Partyzancki, Medal Wojska (dwukrotnie, Londyn), Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Medal Zwycięstwa i Wolności
Inne informacje:

Przed aresztowaniem posiadał średnie wykształcenie. Po powrocie do Kraju pracował jako pracownik umysłowy w handlu. Pan Czywil zmarł w Giżycku w 1996 r. i został pochowany na miejscowym cmentarzu przy Al. 1 Maja – kwatera LII, rząd 4, grób 10.

Skany / fotografie:

1. Tłum. na jęz. pol. zaświadczenia Archiwum Państwowego woj. grodzieńskiego potwierdzające aresztowanie i skazanie W. Czywila, 24.02.1994 r.
2. Zaświadczenie Ambasady PRL w Moskwie poświadczające okres uwięzienia W. Czywila w łagrach sowieckich, Moskwa, 27.03.1969 r.
3. Tłum. na jęz. pol. zaświadczenia Głównego Centrum Informacyjnego MSW Federacji Ros. dotyczące rewizji wyroku W. Czywila, Moskwa, 19.01.1994 r.

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto