BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Józef Czebotar

Imię ojca: Michał
Imię matki: Karolina
Nazwisko rodowe matki: Mlesz
Data urodzenia: 1911-02-06
Miejsce urodzenia: Przełom, pow. Grodno, woj. białostockie
Data śmierci: 1999-03-11
Miejsce śmierci: Szczecinek
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: od 05.1942 r. Okręg Białostocki AK, Inspektorat Grodno, placówka Przełom – 88 Pułk Piechoty (?) – 4 pluton – dow. kpt Jan Harackiewicz („Zdrojkowski), 5 kompania Druskienniki – dow. kpt Błoński (ps. „Wilczur”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: kapral, łącznik przewożący żołnierzy przez Niemen, ostatni dowódca 4 plutonu; ps. „Żubr”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Przełom, pow. Grodno, woj. białostockie; obozy przejściowe – Kujbyszew, Czelabińsk, Pietropawłowsk, Orsza
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 26.03.1948 r. przez NKWD w domu
Więzienia: Grodno
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność i walkę w szeregach AK; art. 63 i 76 KK BSRR; 25 lat łagrów i 5 lat zsyłki
Łagry – nazwy, okres pobytu: 26.03.1948-20.11.1956 r. – Kazachska SRR, obw. Karaganda – łagry Rudnik, Drżezkazgan – prace na budowie jako cieśla
Zapamiętani współwięźniowie: Eugeniusz Nadziejko (po powrocie – Szczecinek), Ignacy Lebiecki (Silnowo k Koszalina), Franciszek Drela (Kołobrzeg)1
Data zwolnienia: 16-07-1956
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 15-04-1957
Miejsce powrotu: Biała Podlaska (punkt repatriacyjny), Szczecinek
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Zmobilizowany 25.08.1939 r. służył w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. w oddziale artylerii przeciwlotniczej 2 Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej przy obronie Krakowa.
Po powrocie z łagru do Kraju pracował jako murarz. Jego nagrane wspomnienia z 1994 r. znajdują się w Archiwum Wschodnim Fundacji Ośrodka Karta – AW I/1065 :
http://www.audiohistoria.pl/web/index.php/swiadkowie/osoba/id/2896/from/szuk
Pan Czebotar zmarł w 1999 r. w Szczecinku i został pochowany na miejscowym cmentarzu przy ul. Cieślaka 10 – kwatera 13, rząd 10, grób 16.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto