BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Bolesław Ćwik

Imię ojca: Józef
Imię matki: Grosylda
Nazwisko rodowe matki: Hubarewicz
Data urodzenia: 1919-10-25
Miejsce urodzenia: Bielica, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Data śmierci:
Miejsce śmierci: 1998 r. (?), Łagiewniki Dzierżoniowskie (?), woj. dolnośląskie
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: od 1942 r. Okręg Nowogródzko-Wileński AK – przysięga złożona przed ppor. Czesławem Zajączkowskim (ps. „Ragner”), obszar działania : powiat Lida, Bielica; 77 Pułk Piechoty AK, 4 batalion ppor. „Ragnera”, 3 kompania – dow. sierż. pchor. Władysław Kołodziński (ps. „Ali”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Bielica, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 1951 r. przez NKWD w Bielicy, bez broni
Więzienia: Lida (1 tydzień), Grodno (4 miesiące, wyrok)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za działalność z bronią w ręku przeciwko władzy sowieckiej; par. 63-1 i 76 KK BSRR; osądzony w Grodnie; 25 lat łagru i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: Komi ASSR, Workuta – 1951-52 r. – łagier 40; 1953-56 – Szu-2 – kopalnia 12 – praca jako górnik dołowy
Zapamiętani współwięźniowie: Stanisław Lebiedź (AK), Franciszek Szot (AK); łagier Szu-2 kopalnia 12 : Wincenty Walukiewicz, Jerzy Andruszkiewicz, Stanisław Rusinowicz, Antoni Helmanowicz
Data zwolnienia: 1956 r.
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 1956 r.
Miejsce powrotu: Warszawa, Łagiewniki Dzierżoniowski
Posiadane odznaczenia: Za udział w walkach o Berlin; za Warszawę; za Odrę i Nysę; za Zwycięstwo nad Niemcami – odznaczenia zabrane przez NKWD
Inne informacje:

Po powrocie z łagru do Kraju Pan Ćwik pracował jako ślusarz.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto