BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Barbara Maria Czyżyk z d. Raczyńska

Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Pilecka
Data urodzenia: 1926-02-22
Miejsce urodzenia: Lwów
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: od 09.1943 r. NOW-AK, następnie do 01.1945 r. Okręg Lwów AK – Inspektorat Lwów miasto, dzielnica Lwów Śródmieście, łączniczka 1 plutonu – dowódca ppor. Bronisław Szeremeta (ps. „Ryś”); Wydział Propagandy, Lwów – kolportaż prasy – dowódca Konrad Sura (ps. „Jasiński”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: kapral, łączniczka 1 plutonu, kolporterka „Słowa Polskiego”, ps. „Marysia”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Lwów, ul. Tarnowskiego 84/2
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 08/09.01.1945 r. przez NKWD w swoim mieszkaniu
Więzienia: Lwów (ul. Łąckiego); w drodze powrotnej z łagrów – więzienia : Swierdłowsk, Orzeł, obóz Brześć nad Bugiem
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK, art. 54-1a i 54-11 KK ZSRR; 4 lata łagrów
Łagry – nazwy, okres pobytu: łagry uralskie : od 01.05.1945 r. – Niżny Tagił, Ural, następnie od jesieni 1945 r. – Wierchoturie, rej. sierowski, oblast Swierdłowska (następne łagry także w tym rejonie); od 1946 r. – Monastyrka, po kilku miesiącach – Gładkowka; od 1948 r. Nabiereznaja i Sośwa; w łagrach pracowała w tartaku, przy wyrobie węgla drzewnego, przy pracach rolnych (ogrodnictwo, sianokosy, Gładkowka), przy budowie drogi, w stajni jako koniuszy, woźnica i jako telefonistka – obsługa tzw. komulatora; od lipca 1948 r. zamiana reszty kary na deportację do Polski
Zapamiętani współwięźniowie: Romualda Buryło (z d. Krzywoszyńska, ps. „Krystyna”, Wydział Propagandy Lwów AK), Stanisława Guszpit (Wydz. Propagandy Lwów AK), Zygmunt Dubi (łączność organizacyjna Czerniowce-Lwów), Zbigniew Flasiński, Jan Borzynik (?), Leszek Gryglaszewski
Data zwolnienia: 08-09-1948
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 09-09-1948
Miejsce powrotu: Biała Podlaska (punkt graniczny, repatriacyjny), Wrocław
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

W czasie okupacji uczęszczała na tajne komplety (IV kl. gimnazjum). Po powrocie do Kraju ukończyła studia wyższe farmaceutyczne.

Skany / fotografie:

1. Zaświadczenie Archiwum Państwowego woj. lwowskiego Ukrainy potwierdzające skazanie B. Raczyńskiej, 15.12.1992 r.

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto