BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Bronisław Bielaczyc

Imię ojca: Józef
Imię matki: Stanisława
Nazwisko rodowe matki: Mnich
Data urodzenia: 1926-04-17
Miejsce urodzenia: Łytojcie, pow. Święciany, woj. wileńskie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: od 04.1944 r. – 13 Wileńska Brygada AK – dowódca por. Adam Walczak „Nietoperz”, 3 Zgrupowanie mjr „Jaremy”; teren działania : Oszmiana – Smorgonie – Mołodeczno.
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, ps. ,,Brzytwa”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Smorgonie, ul. Swobodna 40, woj. wileńskie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 17.07.1944 r. – rozbrojony wraz z Brygadą przez Armię Czerwoną w Puszczy Rudnickiej
Więzienia: wywieziony do Kaługi, gdzie wobec sprzeciwu wstąpienia do Armii Czerwonej całą grupę wywieziono w okolice Sieradniakowa
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar:
Łagry – nazwy, okres pobytu: Sieradniakowo – praca przy wyrębie lasu (w dzień ścinanie i piłowanie drzew, w nocy ładowanie wagonów drzewem), norma 12 m3 ustawiona w klocach pozwalała zarobić 65 dkg chleba; zwolniony z łagru w Kałudze (wg zaśw. PCK z 30.01.1946 r.)
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 01-1946
Zesłanie:
Data powrotu do Kraju: 01-1946
Miejsce powrotu: Bydgoszcz
Posiadane odznaczenia: Krzyż Partyzancki, Medal Zwycięstwa
Inne informacje:

Pan Bielaczyc jako żołnierz 13 Wileńskiej Brygady AK brał udział w walkach brygady : Graużyszki (06.05.1944 r.), Tołminowo (13.05.1944 r.), Holszany (08.06.1944 r.), w Akcji ,,Burza” (26.06.1944 r.) oraz Akcji ,,Ostra Brama” (7.07.1944 r.). Spotykali się z 3 Brygadą „Szczerbca”, 9 Brygadą „Małego”, 8 Brygadą „Tura”.
Po powrocie do Kraju Pan Bronisław ukończył w 1954 r. (?) szkołę oficerską łączności. Za przynależność do AK był przesłuchiwany i zakończył karierę wojskową z 75 % utraty zdrowia. W 1969 r. ukończył wyższe studia techniczne i pracował jako elektryk. Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Skany / fotografie:

1. Zaświadczenie nr 31703 Biura Informacyjnego PCK o rejestracji Pana B. Bielaczyca w rejestrze PCK i fakcie Jego powrotu do Polski, Warszawa, 30.01.1946 r.

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto