BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Ewa Bednarczyk z d. Nowicka

Imię ojca: Piotr
Imię matki: Janina
Nazwisko rodowe matki: Malinowska
Data urodzenia: 1924-08-08
Miejsce urodzenia: Kraków
Data śmierci: 2007-11-29
Miejsce śmierci: Gorzów Wielkopolski
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Wileński AK, Czołówka Sanitarna „K” (Komendy Obszaru) – Taboryszki, szpital polowy AK w Onżadowie i w Kolonii Wileńskiej (dr Zamojski ps. „Jan”) w oddziale rtm. Władysława Kitowskiego „Groma”-„Orlicza”; po rozwiązaniu czołówki w lipcu 1944 r. sanitariuszka Oddziału Samoobrony AK na Wileńszczyźnie – dowódca „Orlicz”, uczestniczy w walkach z NKWD w tym w bitwie pod Rowinami k Korelewicz na Nowogródczyźnie w dniu 02.02.1945 r. gdzie oddział zostaje rozbity, a „Antonina” aresztowana
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: plutonowy, pielęgniarka dyplomowana, ps. „Antonina”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: miejsce stacjonowania oddziału rtm. Władysława Kitowskiego (ps. „Grom”-„Orlicz”)
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 02.02.1945 r. – podczas walk z NKWD – okolice wsi Rowiny na Nowogródczyźnie – oddział „Groma” i „Tura”
Więzienia: Korelewicze, Nowogródek, Baranowicze
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: par. 63; 10 lat łagrów i 5 lat zesłania
Łagry – nazwy, okres pobytu: od 10.1945 r. – Wołogda obl., Pryłuki – wyrąb lasu, Opoki – prace ziemne, praca w szpitalu; 1949-11.1954 r. – Szeksno, Karagandzka obl., specłagier Dżezkazgan – praca w szpitalu, prace ziemne
Zapamiętani współwięźniowie: „Lilka” Jadwiga Pawlukowska, Tosia Warunek, Jadwiga, Zuzia, Janka, Zosia – nazwisk nie pamięta; E. Głuchowski
Data zwolnienia: 11-1954
Zesłanie: 11.1954-12.1955 r. – Rudnik, Karagandzka obl.
Data powrotu do Kraju: 11-12-1955
Miejsce powrotu: Sanok, Gorzów Wielkopolski
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Wspomnienia zostały napisane przez Zygmunta Kłosińskiego (ps. „Huzar”). Po powrocie do Kraju pracowała jako pielęgniarka dyplomowana (posiadała to wykształcenie już przed aresztowaniem przez NKWD w 1945 r.) i siostra oddziałowa w szpitalu, aż do przejścia na emeryturę w 1985 r.
Za heroiczną postawę w trakcie bitwy pod Rowinami (pozostanie przy rannych żołnierzach AK na polu bitwy, udzielanie pomocy medycznej także żołnierzom NKWD) oraz za objęcie troską poza żołnierzami AK także rannych żołnierzy niemieckich po Operacji „Ostra Brama” w szpitalu polowym w Kolonii Wileńskiej została odznaczona najwyższym wyróżnieniem Międzynarodowego Czerwonego Krzyża – medalem Florentyny Nightingale.
Po 1989 r. była aktywnym członkiem Światowego Związku Żołnierzy AK i Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK. Po śmierci w 2007 r. została pochowana na cmentarzu komunalnym w Gorzowie Wielkopolskim – kwatera 05A, rząd 6, grób 4.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto