BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Benigna Skomiał

Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1927-08-17
Miejsce urodzenia: Rusota Kamienna, pow. Grodno
Data śmierci: 2007-04-09
Miejsce śmierci: Kołobrzeg
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Białostocki AK
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: ps. „Astra”, „Benia”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem:
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 1947 r.
Więzienia:
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: z art. 63-1 – 25 lat pracy w łagrze
Łagry – nazwy, okres pobytu: Mordowska ASRR – łagier Poćma
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia:
Zesłanie:
Data powrotu do Kraju: 1957-09-11
Miejsce powrotu: Lipsko (woj. olsztyńskie), Kołobrzeg
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Pani Skomiał zmarła w 2007 r. i została pochowana na Cmentarzu Komunalnym w Kołobrzegu przy ul. Św. Wojciecha 7 – kwatera F, rząd 1, grób 21

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto