BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Franciszek Maciejuniec

Imię ojca: Konstanty
Imię matki: Pudencjanna
Nazwisko rodowe matki: Szurwińska
Data urodzenia: 21-11-1921
Miejsce urodzenia: Korkorzyszki, pow. Święciany, woj. wileńskie
Data śmierci: 2006 ?
Miejsce śmierci: Nowogard
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 06.1942-07.1944 r. – żołnierz Okręgu Wileńskiego AK – 36 Brygada Armii Krajowej „Żejmiana” – dowódca : por. Witold Kiewlicz (ps. „Wujek”); w składzie 2 Zgrupowania uczestniczył wraz z Brygadą w walkach Operacji „Ostra Brama”. Ranny w walce.
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, ps. „Dąb”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Korkorzyszki, pow. Święciany, woj. wileńskie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 02.1945 r. aresztowany przez NKWD w rodzinnym domu w Korkorzyszkach
Więzienia: 02-06.1945 – Święciany, Wilno (Łukiszki)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: oskarżony z par. 58-1a; bez osądzenia przetrzymywany w więzieniu, a następnie w łagrze do 1950 r. w czasie nadal trwającego śledztwa
Łagry – nazwy, okres pobytu: 06.1945-1949 r. – Komi ASSR – Workuta – kopalnia węgla nr 23
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 12.1949 r.
Zesłanie: 1950-07.1956 r. – obw. irkucki – przedsiębiorstwo Bolszaja Rieczka – praca w przedsiębiorstwie leśnym przy wyrębie lasu, a następnie spławianiu wyrąbanego drzewa rzeką
Data powrotu do Kraju: 08.1956 r.
Miejsce powrotu: Nowogard, pow. Goleniów, woj. zachodniopomorskie
Posiadane odznaczenia: Krzyż Partyzancki, Medal Zwycięstwa i Wolności
Inne informacje:

Pan Maciejuniec zmarł w 2006 r. i został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Nowogardzie – grób ID.4.7

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto