BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Kazimierz Trzciński

Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1917-11-20
Miejsce urodzenia: Karolówka, pow. Żydaczów, woj. lwowskie
Data śmierci: 2003-07-30
Miejsce śmierci: Bytom?
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Lwowski AK
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: dr nauk medycznych, major, ps. „Doktorek”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem:
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 08.04.1945 r.
Więzienia:
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: z art.54-11 i 54-14 – 10 lat łagrów
Łagry – nazwy, okres pobytu: Komi ASRR – Workuta
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia:
Zesłanie:
Data powrotu do Kraju: 1955-11-13
Miejsce powrotu: Bytom
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto