BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Józef Zając

Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1928-05-05
Miejsce urodzenia:
Data śmierci: 2007-09-11
Miejsce śmierci: Grodno
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Białostocki AK
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: ps. „Sęk”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem:
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 1948 r.
Więzienia:
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: 10 lat łagrów
Łagry – nazwy, okres pobytu: Komi ASRR – Inta
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia:
Zesłanie:
Data powrotu do Kraju: 1956 r.
Miejsce powrotu: Grodno
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po zwolnieniu z łagru powrócił w rodzinne strony, do Grodna i pozostał na Kresach.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto