BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Marta Rybicka-Bartoszewicz

Imię ojca: Józef
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1918-07-02
Miejsce urodzenia: Grudziądz
Data śmierci: 2001
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: AK – Lwów-Mikuliczyn-Worochta oraz Lwów-Przemyśl-Lublin-Warszawa
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: starszy kapral, ps. „Lola”, „Izolda”, „Wrzos”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem:
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce:
Więzienia:
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar:
Łagry – nazwy, okres pobytu: 02.1945-31.12.1955 r. Krasnojarsk
Zapamiętani współwięźniowie: zesłanie – Jana i Zygmunt Dubi
Data zwolnienia: 1955 r.
Zesłanie: Tajszet – praca w szpitalu jako pielęgniarka; Republika Hakaska – praca w kopalni złota
Data powrotu do Kraju: 1957 r.
Miejsce powrotu: Przemyśl, Giżycko, Bytom
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. Pani Bartoszewicz odwoziła oficerów do granicy państwowej w Worochcie. Po powrocie z łagrów do Kraju pracowała jako pielęgniarka – początkowo na oddziale chirurgii Szpitala w Szopienicach, a następnie w Specjalistycznej Przychodni Dziecięcej w Bytomiu jako starsza pielęgniarka. Pani Bartoszewicz była członkiem Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK. Spisała swoje wspomnienia, które zostały w 2006 r. opublikowane we fragmentach w „Kwartalniku” Stowarzyszenia.

źródło : archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto