BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Witold Andruszkiewicz

Imię ojca: Antoni
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Dąbrowska
Data urodzenia: 1917-02-25
Miejsce urodzenia: Ejszyszki, pow. Lida
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: AK – 03.1942-12.1943 r. – 03.1942 – zaprzysiężony przez por. Matysiaka (ps. „Mucha”) i wachmistrza ps. „Wiatr” – placówka Hornostaiszki do 12.1943 r. komendant placówki AK Ejszyszki II, „Nów”; 12.1943-16.07.1944 r. – drużynowy st.wojsk w Pułku Artylerii Lekkiej Wilno
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: kapral w AK, awans na plutonowego, ps. „Agawa”; dowódca drużyny w 2 kompanii „Puszcza” w 5 batalionie 77 Pułku Piechoty AK – dowódca 5 batalionu kpt. Stanisław Truszkowski (ps. „Sztremer”), dowódca 2 kompanii – kpt. Stanisław Szabunia (ps. „Licho”)
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: od 16.07.1944 r. ukrywał się w rejonie Puszczy Trockiej w okolicach Ejszyszek
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 19.12.1944 r. przez NKWD w Ejszyszkach pod fałszywym nazwiskiem St. Nowicki, bez broni
Więzienia: 19-23.12.1944 r. KPZ Ejszyszki; 24.12.1944-28.02.1945 r. więzienie – Troki (KPZ); 01.03-30.04.1945 r. Wilno (Łukiszki)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przygotowanie do zbrojnego powstania przeciw władzy ZSRR; art. 58-2 pkt 2 i 11; śledztwo i rozprawa sądowa w dniach 01-03-04.1945 r. prowadzone przez Wojenny Trybunał Moskiewskiego Okręgu w grupie 72 żołnierzy, oficerów z 3 i 5 batalionu 77 pp AK; 10 lat ITŁ, 5 lat zesłania i konfiskata mienia (w grupie – 10 osób skazanych na karę śmierci, wyroki wykonano; ok. 30 – 10 lat ITŁ, reszta na 7 i 5 lat, 1 z par. 58-13 pomoc AK)
Łagry – nazwy, okres pobytu: 11.05-11.1945 Uchta – Izem Łag, Wojwoz – budowa trasy; 11.1945-06.1947 r. Krutaja robotnik budowlany; 06.1947-11.1948 r. – Wojwoz 2 – robotnik budowlany; 29.11.1948-05.1950 r. – spec-łagier nr Ż 799, Bałchasz – prace różne; 05.1950-06.1951 r. Kounrad, Kazachska SRR – brygada budowlana; 07.1951-05.1954 r. – Bałchasz – brygada budowlana
Zapamiętani współwięźniowie: Bałchan – Antoni Górecki (ps. „Góral”, żołnierz 2 kompanii „Puszcza”), ks. Janocha – kapelan w Armii Andersa, kpt. Rucker-Żak (por. Brygady Maczka (?), łagiernik od 1939 r.), Wawrzyniec Bielski (żołnierz AK, 5 batalion), B(?).Skarga (łączniczka)
Data zwolnienia: 11-05-1954
Zesłanie: 11.05.1954-25.11.1955 – Żana Arka, Kazachska SRR – pracownik budowlany MZS (stacji hodowlanej)
Data powrotu do Kraju: 11-12-1955
Miejsce powrotu: Sanok (punkt repatriacyjny); od 20.12.1955 r. – Wałcz
Posiadane odznaczenia: Krzyż AK, Medal Wojska (4-krotnie, Londyn), Medal za udział w wojnie obronnej 1939 r., Krzyż Partyzancki
Inne informacje:

W kampanii wrześniowej 1939 r. Pan Andruszkiewicz był dowódcą działonu w 5 batalionie 33 Pułku Artylerii Lekkiej. Przed aresztowaniem ukończył 4-letnią Szkołę Handlową w Wilnie. Po powrocie do Kraju uzyskał średnie wykształcenie handlowe i pracował jako księgowy. Swoje spisane wspomnienia przekazał do Archiwum Wschodniego Ośrodka Karta.

Skany / fotografie:

1. Informacja archiwalna (Sprawka) – zwolnienie z łagru W. Andruszkiewicza, MSW obwodu karagandyjskiego, 22.12.1955 r.

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto