BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Mieczysław Zabierowski

Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Klementyna
Nazwisko rodowe matki: Magrysz
Data urodzenia: 1918-03-07
Miejsce urodzenia: Stanisławów
Data śmierci: 2004-03-20
Miejsce śmierci: Głubczyce
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 04.1943-30.12.1944 r. – Okręg Stanisławów AK – Oddział Sabotażowo-Dywersyjny w Stanisławowie – dowódca mjr Albin Ruszel (ps. „Śmigło”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: kapral podchorąży, radiotelegrafista (obsługa radiostacji oddziału AK) i instruktor oddziałów łączności; ps. „Pluto”, „Mars”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Stanisławów-Górka, ul. Sikorskiego 29
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 30.12.1944 r. przez NKWD w Stanisławowie z bronią w ręku, w czasie pełnienia służby przy radiostacji
Więzienia: od 01.1945 r. Stanisławów (więzienie śledcze NKWD), Lwów (ul. Łąckiego)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: art. 58-1a i 58-11 KK USRR; wyrok Trybunału Wojennego we Lwowie; 8 lat ITŁ, pozbawienie praw obywatelskich i wieczna zsyłka
Łagry – nazwy, okres pobytu: 1946-1948 r. – Uchta – łagier nr 28 – praca przy budowie cegielni, łagier Wietłosiom – w szpitalu jako „dochodiaga”, następnie prace w cechu głównego mechanika; 1948-1953 r. – Workuta, szachta 29
Zapamiętani współwięźniowie: Czesław Wasilewski, Wojciech Bogacki, ps. „Prawdzic”, Jan Sosnowski, Tadeusz Drużyłowski (ps. „Placek”), Stanisław Kuźma (ps. „Żomi” (?))
Data zwolnienia: 01-1953
Zesłanie: 01.1953-05.1955 r. – Workuta – Pogruż. Transportnoje Uprawlenje – technik
Data powrotu do Kraju: 20-05-1955
Miejsce powrotu: Głubczyce woj. opolskie
Posiadane odznaczenia: Medal Wojska, Krzyż AK, Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami
Inne informacje:

Pan Zabierowski po powrocie do Kraju pracował jako tele-radiotechnik. Aktywny krótkofalowiec, wychowawca kilku pokoleń młodzieży. Pasjonat telegrafii, konstruktor sprzętu krótkofalarskiego. Wieloletni kierownik młodzieżowego klubu krótkofalowców SP6KNE przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach. Posiadał dorywczo spisywane wspomnienia.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto