BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Henryka Wałcerz z d. Łabuć

Imię ojca: Józef
Imię matki: Weronika
Nazwisko rodowe matki: Mieczkowska
Data urodzenia: 1922-08-28
Miejsce urodzenia: wieś Polesie, pow. Święciany, woj. wileńskie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: „Ośrodek Wileński” AK – przełożona Wanda Kolasińska
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: łączniczka z „Ośrodkiem ŚWIR”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wilno, ul. Wielka 30/21
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 08.01.1945 r. w godzinach rannych, zabrana z domu
Więzienia: Stara Wilejka (1,5 roku aresztu, sąd, wyrok), obóz przesyłkowy Orsza
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK i zdradę ojczyzny w celu oderwania w sposób zbrojny od ZSRR Białorusi i Litwy – art. 24, 63-1 KK BSRR; skazana przez Trybunał Wojskowy Wojsk NKWD Obwodu Mołodeckiego w dniu 15.05.1945 r. razem z W. Kolasińską i J. Rymszą; 10 lat ITŁ i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: Uchta, Peczora, Workuta – prace w hodowli reniferów, prace polowe, praca na torach kolejowych (w zimie – odśnieżanie, latem – naprawy nasypów, torów kolejowych); zwolnienie z łagru nastąpiło w Uchcie
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 10-09-1948
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 24-09-1948
Miejsce powrotu: Biała Podlaska (punkt repatriacyjny), Poznań
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po powrocie do Kraju Pani Wałcerz pracowała jako pracownik fizyczny w Fabryce Włókienniczej do przejścia na emeryturę w 1979 r.

Skany / fotografie:

1.Informacja archiwalna Archiwum Państwowego Republiki Białoruś o skazaniu H. Łabuć oraz odmowie rehabilitacji, 10.09.1996 r.
2/3. Przepustka nr 421631 wydana dla powracającej do Polski H. Łabuć, PUR Biała Podlaska, 25.09.1948 r.

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto