BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Bożena Wojciechowska-Starzyńska

Imię ojca: Longin
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Bochenek
Data urodzenia: 1946-11-08
Miejsce urodzenia: obóz internowania Riazań – Diagilew
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: córka żołnierza AK – Marii Wojciechowskiej aresztowanej w 1944 r. i więzionej w tym łagrze do 12.1947 r.
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim:
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem:
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce:
Więzienia:
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar:
Łagry – nazwy, okres pobytu:
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia:
Zesłanie:
Data powrotu do Kraju:
Miejsce powrotu:
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Pani Bożena została ochrzczona w obozie Riazań-Diagilew przez ks. kapelana Józefa Breisnera w dniu 26.12.1946 r. Rodzicami chrzestnymi było wielu spośród internowanych, w tym m.in. Świtalski, K. Sokół, Tomasz Bierakowski (?), Helena Terlecka, Maciejko, Władysław Krawczyk, Michniewicz, A. Odrowąż-Pieniążek, Kupczyk.

Skany / fotografie:

1/2. Metryka urodzenia Pani Bożeny Wojciechowskiej w dniu 08.11.1946 r. w obozie internowanych Riazań-Diagielewo, Riazań, 26.12.1946 r.

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto