BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Irena Wysocka z d. Barzdo

Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Zofia
Nazwisko rodowe matki: Giecewicz
Data urodzenia: 1927-05-29
Miejsce urodzenia: Kiejsuny, gm. Podbrodzie, pow. Święciany, woj. wileńskie
Data śmierci: 2002-01-18
Miejsce śmierci: Olsztyn
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 20.02.1943-07.1944 r. – Okręg Wileński AK – Inspektorat „BC”, pow. święciański, Ośrodek Dywersyjny nr 23 (tor kolejowy pomiędzy stacjami Podbrodzie i Ignalina) – bezpośredni przełożeni – „Emil”, „Jerzy”; od marca 1944 r. przydzielona do 36 Wileńskiej Brygady „Żejmiana” pod dow. kpt. Witolda Kiewlicza (ps. „Wujek”), gdzie obejmuje funkcję sanitariuszki i bierze udział w wielu potyczkach i bitwach Brygady; uczestniczka wraz z Brygadą Operacji „Ostra Brama” i jej bitwy pod Krawczunami-Nowosiółkami. Po rozbrojeniu Brygady przez NKWD kobiety, w tym Pani Irena, zostały zwolnione i powracały do domów.
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: łączniczka, ps. „Barbara”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Podbrodzie, woj. wileńskie, ul. Kiejsuńska 41
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 05.01.1945 r. przez NKWD, z domu rodzinnego
Więzienia: Kiemieliszki, Świr, Stara Wilejka, Orsza
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za udział w AK – art. 63.1 i 76 KK BSRR; wyrok Trybunału Wojskowego Wojsk MSW obw. mołodeczańskiego z 10.09.1946 r.; 10 lat ITŁ, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i konfiskata mienia
Łagry – nazwy, okres pobytu: 1946-1949 – Estońska SRR – Tallinn – ciężka praca ziemna, Syłamiaja – praca w kopalni łupków, Narwa; 1949-09.1954 r. Mordowska ASSR – Poćma, Jawas ŁK Nr I nr 17 – praca w fabryce krawieckiej, następnie w ambulatorium jako pielęgniarka
Zapamiętani współwięźniowie: w łagrach : Marta Rybicka (obecnie Bartoszewicz), Anna Dolińska (razem w Mordowskiej ASSR; w kontakcie listownym na zesłaniu), Jadwiga Zabder, Zofia Zinthowa, Halina Łaszkiewicz (z d. Konarzewska); na zesłaniu : Stanisław Aleksandrowicz, Anna i Kazimierz Apanowicz, Wojciech Korczyc
Data zwolnienia: 10-09-1954
Zesłanie: 11.09.1954-19.11.1955 r. – Krasnojarski Kraj, Krasnojarsk – ciężka praca na budowie jako pomocnik budowlany
Data powrotu do Kraju: 01-12-1955
Miejsce powrotu: Nowy Sącz (punkt repatriacyjny), Olsztyn
Posiadane odznaczenia: Krzyż AK, Krzyż Partyzancki, Honorowa Odznaka Żołnierza AK Okręgu Wileńskiego „Wiano” i Nowogródzkiego „Nów”, „Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Warmii i Mazur”, Honorowa Odznaka „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia”
Inne informacje:

Przed aresztowaniem Pani Wysocka posiadała wykształcenie średnie. Po powrocie do Kraju pracowała jako starsza rejestratorka medyczna. Fragmenty wspomnień Pani Wysockiej zostały nagrane w ramach Archiwum Wschodniego Ośrodka Karta. Pani Irena była członkiem Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK. Mieszkała w Olsztynie wraz z mężem Witoldem (1920-2013) – również żołnierzem AK – łagiernikiem. Zmarła w 2002 r. i została pochowana na cmentarzu przy ul. Poprzecznej w Olsztynie- kwatera 17B, rząd 4, grób 11.

źródło : archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK

Skany / fotografie:

1. Tłumaczenie na jęz. pol. zaświadczenia Prokuratury Obwodu Grodzieńskiego ZSRR o skazaniu Pani I. Barzdo i jej pobycie w sowieckich łagrach, Grodno, 28.01.1992 r.
2/3. List I. Barzdo do mamy w jęz. rosyjskim z sowieckiego łagru, rok 1950
4. Karta repatriacyjna nr 5544 I. Barzdo, PR Nowy Sącz, 02.12.1955 r.
5. Legitymacja Honorowej Odznaki żołnierza AK Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego dla I.Barzdo-Wysockiej, Jasna Góra, 15.08.1984 r.
6. Irena Wysocka – zdjęcie powojenne

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto