BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Witold Wysocki

Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Jadwiga
Nazwisko rodowe matki: Sienkiewicz
Data urodzenia: 1920-01-18
Miejsce urodzenia: Karolinowo, gm. Kiemieliszki, pow. Święciany, woj. wileńskie
Data śmierci: 2013-04-23
Miejsce śmierci: Olsztyn
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 04.1943-07.1944 r. – Okręg Wileński AK – 2 Zgrupowanie 36 Brygada AK „Żejmiana” – dowódca drużyny – „Żbik”, dowódca Brygady – kpt Witold Kiewlicz (ps. „Wujek”); udział w Akcji „Burza” – wyzwalanie Wilna
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: zaprzysiężony 04’1943, kapral (awans pod koniec 1943 r.), rusznikarz , ps. „Okoń”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Karolinowo, pow.Święciany, woj. wileńskie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 09.09.1944 r. przez NKWD w swoim domu, zabrano ukrytą broń (składowaną w jego domu do naprawy dla AK) – zadenuncjowany przez kolegę z AK ps. „Karszun”
Więzienia: Wilejka, Orsza, Tallinn
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK – par. 63.1 i 76 KK BSRR; wyrok Trybunału Wojskowego MSW obwodu mołodeczańskiego w Wilejce z 19.11.1944 r., 10 lat ITŁ, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i konfiskata mienia; po ponownym aresztowaniu – wyrok sądu w Tallinnie; kara śmierci (70 dni w celi śmierci) zamieniona na 10 lat ITŁ i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: od 11’1944 r. Tallinn – łagier – ucieczka 1946 r., pojmanie w Tallinnie; Workuta – 501 Strojka – ciężkie prace ziemne przy budowie kolei do Brigacka (?) następnie na rzece Czucza; następnie łagry w okolicach Tajszetu; Kołyma – Budugyczag (kopalnia uranu – budowa fabryki, przeróbka rudy uranowej))
Zapamiętani współwięźniowie: Workuta – por. Borsegot (?), por. Edmund Lawczyński, Adolf Korsak, Józef Nosowicz, por. Kochański, por. Kapusta, dr Bronisław Radomski, St. Jachniewicz (?), por. Szyszko, Jan Dzięga,
Data zwolnienia: 02-06-1954
Zesłanie: 02.06.1954-08.1956 r. – Karanken koło Magadanu – praca w zakładach naprawczych samochodów – majster wydziału blacharskiego
Data powrotu do Kraju: 15-08-1956
Miejsce powrotu: przez Brześć, Grabanów (punkt repatriacyjny koło Białej Podlaskiej), Olsztyn
Posiadane odznaczenia: Honorowa Odznaka Żołnierza AK Okręgu Wileńskiego „Wiano” i Nowogródzkiego „Nów”
Inne informacje:

Pan Wysocki w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. jako ochotnik służył przy ochronie mostów na rzece Żejmiana. Przed aresztowaniem posiadał wykształcenie średnie zawodowe. Po powrocie do Kraju pracował jako mechanik – technolog i kierownik kontroli jakości. Wspomnienia Pana Wysockiego zostały nagrane i spisane w Archiwum Wschodnim Ośrodka Karta. Były one także częściowo opublikowane. Pan Witold mieszkał w Olsztynie i był członkiem Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. Jego żona Irena z d. Barzdo (1927-2002) również była żołnierzem AK i łagierniczką. Zmarł w 2013 r. i został pochowany na cmentarzu przy ul. Poprzecznej w Olsztynie – kwatera 17B, rząd 4, grób 11.

źródło : archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK

Skany / fotografie:

1.Tłumaczenie na jęz. polski zaświadczenia Obwodowej Prokuratury w Grodnie wyroku i pobycie w łagrach ZSRR W. Wysockiego, Grodno, 12.02.1992 r.
2.Tłumaczenie na jęz. polski zaświadczenia Zarządu MSW ZSRR na Obwód Magadański poświadczający zwolnienie z zesłania W. Wysockiego, Magadan, 21.04.1956 r.
3/4. Karta repatriacyjna nr 15413 W. Wysockiego, PR Grabanów, 16.08.1956 r.
5. Legitymacja Honorowej Odznaki żołnierza AK Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego dla W. Wysockiego, Jasna Góra, 15.08.1984 r.
6. Witold Wysocki – zdjęcie powojenne

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto