BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Wiktor Trzeciak

Imię ojca: Józef
Imię matki: Natalia
Nazwisko rodowe matki: Radczenko
Data urodzenia: 1922-12-24
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 01.1940-12.1941 r. – ZWZ jako były harcerz w drużynie ZHP im. Traugutta w Swisłoczy koło Wołkowyska; 03.1942-1944 r. – Zgrupowanie AK Grodno, 1 drużyna 3 pluton – wywiad na terenie miejscowości Łunna-Piaski-Mosty – dowódcy plut. WP Adolf Płachetko (ps. „Owies”), Kazimierz Tarasewicz (ps. „Sęp”) i Irena Olizer (ps. „Szarotka”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, wywiad, ps. „Ikar”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: wieś Łunna, pow. Grodno, woj. białostockie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 11.1944 r. przez NKWD w Łunnej za przynależność do AK i dostarczanie prasy podziemnej i bibuły, bez broni
Więzienia: Skidel, Grodno, Komi ASSR – więzienie rejonowe Kniaź-Pogost – 3-tygodniowy pobyt w pojedynczej celi w trakcie prowadzonego tam śledztwa
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK jako organizacji faszystowskiej i współpracę z Niemcami w latach 1941-44; bez sądu przewieziony do łagru
Łagry – nazwy, okres pobytu: Kniaź-Pogost – praca przy wyrębie lasu, w tartaku; łagier Rakpas, rej. Kniaź-Pogost – wyrąb lasu, a następnie w warsztacie garncarskim przy wyrobie i malowaniu naczyń glinianych; decyzją sądu w Moskwie sprawa została umorzona, a Pan Trzeciak zwolniony z łagru w Rakpas. Oba łagry podlegały Płn Kolei Drogowej NKWD oddział OUR-3 nr 65/171/57
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 23-11-1945
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 15-12-1945
Miejsce powrotu: Powrót do Łunny, pow. Grodno; w 03’1946 r. repatriacja do Białegostoku
Posiadane odznaczenia: Krzyż Weterana Walk za Niepodległość, Krzyż AK, Krzyż Zasługi dla Związku Kombatantów RP i BWP
Inne informacje:

Przed II wojną światową Pan Trzeciak ukończył Gimnazjum im. Traugutta w Swisłoczy, a następnie Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku. Po powrocie do Kraju ukończył Pomaturalne Studium Geodezyjne w Warszawie i w latach 1946-1987 pracował jako geodeta w Lasach Państwowych.
Swoje wspomnienia Pan Trzeciak nagrał dla potomnych na taśmy. Miał je po 1997 r. po uzupełnieniu przekazać do Archiwum Wschodniego. Tam przekazał przywiezione z łagru naczynia gliniane – filiżankę, spodek, popielniczkę.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto