BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Jan Słabkowicz

Imię ojca: Julian
Imię matki: Stanisława
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1920-06-18
Miejsce urodzenia: Miadzioł, pow. Postawy, woj. wileńskie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 07.1943-07.1944 r. – Okręg Wileński AK – 5 Wileńska Brygada AK – „Baza” – dowódca ppor. Antoni Burzyński (ps. „Kmicic”), następnie 2 (?) Brygada AK
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, strzelec, ps. „Burczymucha”, „Kulawy”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Miadzioł, pl. Rynkowy 1
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 11.1944 r. przez NKWD w Miadziole, bez broni
Więzienia: Stara Wilejka
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za wspomaganie wrogów ZSRR; art. 58-3; 5 lat ITŁ
Łagry – nazwy, okres pobytu: 12.1944-12.1948 r. – Komi ASSR, Peczorłag – łag punkty – roboty ziemne, roczny pobyt w szpitalu – po odmrożeniach kończyn dolnych i głowy
Zapamiętani współwięźniowie: Konstanty Wojniszek (?), Henryk Jaszewski (?), Zbigniew Konopacki
Data zwolnienia: 25-12-1948
Zesłanie: Peczora, „Gorkomchoz” – malarz, tynkarz, technik drogowy
Data powrotu do Kraju: 12-1953
Miejsce powrotu: Gdańsk
Posiadane odznaczenia: Krzyż Partyzancki, Medal Zwycięstwa i Wolności
Inne informacje:

Pan Słabkowicz przed wojną ukończył szkołę zasadniczą zawodową z tytułem drogomistrza. W latach 1939-1943 pracował w drogownictwie w Miadziole i Duniłowiczach. Po służbie w 6 Wileńskiej Brygadzie AK w lipcu 1944 r. zostaje wcielony do partyzantki sowieckiej – brygada „Markowa”. W okresie 15.07-11.1944 r. przydzielony do Rejonowego Oddziału Drogowego w Miadziole i kierował budową spalonych mostów, aż do chwili aresztowania. W czasie okupacji niemieckiej jego rodzice i siostra byli represjonowani i wypędzeni z domu rodzinnego. Majątek został rozebrany. Po wkroczeniu na te tereny ponownie Armii Czerwonej Panu Słabkowiczowi udało się z rodzinnego majątku odzyskać tylko 1 krowę.
Po powrocie do Kraju zdobył wykształcenie średnie i pracował w Gdańsku w budownictwie na różnych stanowiskach – pracownika umysłowego, technika, majstra.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto