BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Helena Paszkiewicz

Imię ojca: Jan
Imię matki: Zofia
Nazwisko rodowe matki: Kotwicka
Data urodzenia: 1925-10-23
Miejsce urodzenia: okolica Jodki, gm. i pow. Lida, woj. nowogródzkie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Nowogródzki AK – zaprzysiężona wiosną 1943 r. – łączniczka 1 batalionu 77 Pułku Piechoty AK – dowódca batalionu kpt Władysław Żogło (ps. „Zych”). Utrzymywała łączność II Obwodu Lida AK (kryptonim „Bór”) z Obwodami AK – Nowogródzkim i Szczuczyńskim oraz 2 batalionem 77 pp – kpt Jana Borysewicza (ps. „Krysia”) i 7 batalionem 77 pp – por. Jana Piwnika (ps. „Ponury”); służyła w partyzantce AK do momentu aresztowania
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowa, łączniczka 1 batalionu 77 pp AK, ps. ,,Kropelka”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Jodki okolica, gm. i pow. Lida
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 26.05.1945 r. przez NKWD, w domu – dom nad ranem został okrążony przez ok. 20 osób, rewizja, znalezienie tylko 4 magazynków do pistoletu, aresztowanie Pani Heleny
Więzienia: Lida (areszt NKWD przez 3 dni, następnie od 28.05.1945 r. – więzienie przy ul. Syrokomli), pod koniec 1945 r. – więzienie w Orszy
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za kontrrewolucyjną działalność w AK („bielopolskiej bandzie”); par 73.1 i 73.4; wyrok Wojennego Trybunału NKWD w Lidzie z dnia 17.08.1945 r.; 5 lat łagrów
Łagry – nazwy, okres pobytu: Mołotowsk, obl. Archangielska – łagier żeński – uczastek nr 3 – praca na budowie w brygadzie nr 70, noszenie drewnianych bel na których stało całe miasto (osuszanie bagien); wielkanoc 1948 r. – więzienie Archangielsk wraz z innymi 17 Polkami, pobyt ponad tydzień; Brześć – więzienie, przekazanie Pani Heleny wraz z całą grupą łagierników Wojsku Polskiemu
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 1948
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 18-04-1948
Miejsce powrotu: Biała Podlaska (punkt repatriacyjny), Szczecinek (do brata)
Posiadane odznaczenia: Krzyż Walk o Niepodległość, odznaka pamiątkowa Akcji „Burza”
Inne informacje:

Pani Helena przed II wojną światową ukończyła 7 klas Szkoły Powszechnej w Lidzie. Po powrocie do Kraju zdobyła średnie wykształcenie, pracowała jako ekonomistka. Mama 3 dzieci.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto