BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Czesław Rakowski

Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Jadwiga
Nazwisko rodowe matki: Sablińska
Data urodzenia: 1925-11-27
Miejsce urodzenia: Wilno
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: od 1943 r. Okręg Wileński AK – Konspiracyjny garnizon „Dwór” miasta Wilna – strzelec, 1 batalion – dowódca : mjr Bolesław Zagórny (ps. „kapitan Jan”); od 02.1944 r. łącznik z 1 Wileńską Brygadą AK por. Czesława Grombczewskiego (ps. „Jurand”), II Zgrupowanie; od 07.07.1944 r. – Samodzielny Oddział Ochrony Powstania, 1 batalion mjra Zagórnego (ps. „kapitan Jan”), dzielnica „A” Wilna
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, strzelec, łącznik; ps. „Witold”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wilno, ul. Kalwaryjska 72/7
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 17.11.1944 r. – przez NKWD w Wilnie
Więzienia: Wilno (Łukiszki do 03.05.1945 r.)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za nielegalną, podziemną działalność w szeregach AK; art. 58-2 i 58-11 KK RFSRR; wyrok Wojennego Trybunału Wojsk NKWD z 17.04.1945 r.; 7 lat łagrów, 5 lat pozbawienia wolności i konfiskata mienia
Łagry – nazwy, okres pobytu: Komi ASSR – Uchta, kopalnia nr 2, łagier nr 2 – praca pod ziemią w kopalni ropy naftowej , następnie w tajdze przy wyrębie lasu; „Wiotłosian”, łagier nr 7 – praca w warsztacie stolarskim (dzięki pomocy innych żołnierzy AK)
Zapamiętani współwięźniowie: Ryszard Songajłło (2 Wileńska Brygada AK), Waldemar Feszczyr (3 Wileńska Brygada AK „Szczerbca”), Witold Kociołowicz
Data zwolnienia: 06-10-1948
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 15-10-1948
Miejsce powrotu: Biała Podlaska (punkt repatriacyjny), Gorzów Wlkp.
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Pan Rakowski w 1939 r. ukończył szkołę powszechną w Wilnie. W czasie wojny, będąc w szeregach AK, uczestniczył w Akcji „Ostra Brama” w czasie której był ranny w prawą rękę. Po powrocie do Kraju Pan Rakowski pracował jako stolarz.

Skany / fotografie:

1.Zaświadczenie MSW Federacji Ros. – Głównego Centrum Informacyjnego o aresztowaniu i skazaniu Cz. Rakowskiego, Moskwa, 26.10.1993 r.
2.Tłum. na jęz. pol. zaświadczenia MSW Federacji Ros. – Głównego Centrum Informacyjnego o aresztowaniu i skazaniu Cz. Rakowskiego, Moskwa, 26.10.1993 r.
3/ 4.Tłum. na jęz. pol. zaświadczenia Komisji do spraw zbadania działalności KGB Rady Najwyższej Rep. Litewskiej o aresztowaniu i skazaniu Cz. Rakowskiego, Wilno, 04.06.1993 r.

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto