BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Jan Raczkowski

Imię ojca: Antoni
Imię matki: Paulina
Nazwisko rodowe matki: Krzywicka
Data urodzenia: 1920-10-09
Miejsce urodzenia: Wólka Rządowa, pow. augustowski, woj. białostockie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: od 02.1943 r. AK – Suwalski Obwód AK (?), oddział partyzancki Witolda Pieleckiego (ps. „Żwirko”), po jego śmierci 25.04.1944 r. pod dowództwem „Rysia” do wkroczenia wojsk sowieckich; teren działania : Puszcza Augustowska, okolice wsi Rygol-Mikaszówka-Giby; brał udział w wielu akcjach oddziału
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, ps. „Muzyk”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: wcześniej – Wólka Rządowa, pow. augustowski, woj. białostockie; przed aresztowaniem – ukrywanie się, działanie przy granicy polsko-radzieckiej
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 06.03.1946 r. przez NKWD na granicy polsko-radzieckiej w okolicach rzeki Wołkuszanki; bez broni (porzucona wcześniej)
Więzienia: Sopoćkinie, Grodno, Mińsk
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; art. 63 i 76 KK BSRR; sądzony w Mińsku; 10 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: Mińsk – 2 tygodnie w Traktornym Zawodzie; Uglicz, obw. jarosławski – Wołgołag (lewy i prawy brzeg) – praca przy budowie Gidroelektrostacji wodnej, gdzie spiętrzano Wołgę o 25 m; Inta – łagry nr 5,3,9, 6; zwolniony z łagru nr 6 w Incie 09.06.1955 r. i odesłanie na wieczną zsyłkę
Zapamiętani współwięźniowie: Lewszyk, Misiukiewicz, Turowski, Bogucki
Data zwolnienia: 09-06-1955
Zesłanie: 09.06-22.11.1955 r. – Inta – praca w kopalni nr 11 i 12 (?); musiał meldować się na milicji co 28 dni; następnie odesłanie do Polski
Data powrotu do Kraju: 12-1955
Miejsce powrotu: Nowy Sącz (punkt repatriacyjny, w grupie ok. 200 osób)
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Pan Raczkowski przed wojną ukończył II stopień Przysposobienia Wojskowego, jednakże przed wybuchem II wojny światowej nie zdążono go zaszeregować, stąd nie uczestniczył czynnie w kampanii wrześniowej 1939 r. Po powrocie do Kraju z zesłania pracował jako górnik.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto