BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Józef Reliszkis

Imię ojca: Jan
Imię matki: Domicela
Nazwisko rodowe matki: Ciunelis
Data urodzenia: 1920-08-13
Miejsce urodzenia: Wilno
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Wileński AK – Konspiracyjny Garnizon „Dwór” AK w Wilnie – Śródmieście Dzielnica B, rejon 2. Pułk Pancerny im. Chrobrego – dowódca kpt Zygmunt Dziarmaga (Działyński) (ps. „Józef”), dowódca batalionu – ppor. Longin Belstob (ps. „Łech-Łoś”), dowódca plutonu – Stefan Chodyko (ps. „Grunwald”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: dowódca „piątki” – siatki konspiracyjnej; ps. „Świerk”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wilno, ul. Popławska 5
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 06.11.1944 r. przez NKWD z garnizonu w Kiemieliszkach – we wsi Taluszany, pow. Święciany, woj. wileńskie, bez broni – wydany przez żołnierza AK ps. „Korszun”
Więzienia: Kiemieliszki (areszt), areszt rejonu Swiny, Wijajka (więzienie NKWD, 7 miesięcy), Wilejka (więzienie NKWD)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: art. 63-1 i 76 KK BSRR; 10 lat łagrów, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i wieczna zsyłka
Łagry – nazwy, okres pobytu: 1946 r. – Orsza; Tallinn; kopalnia Słańc – wiertacz; 1947 r. – Krasnojarsk; 09.1947 r. barkami po Jeniseju do łagru Dudzinka, a następnie dalej do Norylska koleją -Norylsk, łagier 16/18 Kajerkan przy kopalni węgla kamiennego – praca jako wiertacz, elektryk-ślusarz zmianowy
Zapamiętani współwięźniowie: Jan Grodzicki, Jan Juchniewicz, Franciszek Paszkiewicz, Józef Radziewicz, Stanisław Jachewicz, Irena i Witold Wysoccy
Data zwolnienia: 18-08-1954
Zesłanie: 18.08.1954-28.12.1955 r. – Norylsk – konserwator – mechanik urządzeń ratowniczych w oddziale Ratownictwa Górniczego w Norylsku
Data powrotu do Kraju: 28-12-1955
Miejsce powrotu: Żurawica Górna, pow. Przemyśl (punkt repatriacyjny)
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po powrocie do Kraju z zesłania Pan Reliszkis pracował jako mistrz ślusarstwa ogólnego. Swoje wspomnienia złożył w Okręgowej Komisji Badań Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu w Olsztynie.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto