BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Marian Zygmunt Romejko

Imię ojca: Jan
Imię matki: Józefa
Nazwisko rodowe matki: Kierno
Data urodzenia: 1923-12-29
Miejsce urodzenia: wieś Folwarki, woj. wileńskie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Wileński AK, 4 Wileńska Brygada AK „Narocz” – dowódca por. Longin Wojciechowski (ps. „Ronin”), 3 kompania – dowódca Kazimierz Wróblewski (ps. „Janusz”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, strzelec, ps. „Wierny”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: wieś Folwarki, woj. wileńskie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 24.12.1944 r. przez NKWD w Nowej Wilejce w drodze do domu
Więzienia: Nowa Wilejka, Wilno (więzienie NKGB ul. Ofiarna), Oszmiana
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do polskiej AK; art. 63-1 KK BSRR; wyrok Wojennego Trybunału Wojsk NKWD; 10 lat ITŁ i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: Workuta, Komi ASSR – Chałmieriu – Abiz – Pieczora – praca przy oczyszczaniu śniegu, robotach ziemnych, w stolarni jako stolarz
Zapamiętani współwięźniowie: nie spotkał żołnierzy AK
Data zwolnienia: 25-03-1954
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 23-11-1956
Miejsce powrotu: Giżycko
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po powrocie do Kraju Pan Romejko pracował jako stolarz.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto